Malthe-Sørenssen og Treholt-saken

Den 9. september 2010 publiserer journalist Geir Selvik Malthe-Sørenssen boka «Forfalskningen — Politiets løgn i Treholt-saken» hvor han hevdet politiet jukset med sentrale bevis i spionsaken mot Arne Treholt i 1985.

Et halvt år etter, i februar 2011, konkluderte Gjenopptakelseskommisjonen at det ikke var grunnlag for å se på Treholt-saken på nytt. Malthe-Sørenssen ble beskyldt for bevisfusk, men tilbakeviste beskyldningene med stor styrke.

Arne Treholt og advokat Harald Stabell fortsatte arbeidet med å få spiondommen omgjort, mye motivert av arbeidet Malthe-Sørenssen hadde gjort med boka.

  1. februar i år ble oppsiktsvekkende telefonopptak av Malthe-Sørenssen publisert i VG. I telefonsamtalene ber Malthe-Sørenssen en tidligere straffedømt svensk familiefar (51) om å spille rollen som den fiktive etterretningsagenten «Gunnar». Svensken fikk beskjed om å kontakte Treholts advokat Harald Stabell og gi ham informasjon som kunne renvaske spiondømte Arne Treholt.
  2. mars vedgår Malthe-Sørensen i et intervju med Dagbladet at han lurte Treholt og Stabell. Han hevder den fiktive etterretningsagenten ble til fordi den ekte kilden ikke ville si noe. (NTB)