Glad for heltestatus, men...

- Jeg er først og fremst glad for at et så stort flertall anerkjenner veteranenes innsats, mot og kompetanse, men så er jeg også bekymret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
  • Som samfunn kan vi ikke tillate at «veteran» går fra å være en hedersbetegnelse til en diagnose, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

I dette intervjuet kommenterer hun Forsvarsdepartementets meningsmåling som viser at folk har stor respekt for norske veteraners innstats, men at stadig fler oppfatter dem som syke mennesker.

— Hva er din umiddelbare reaksjon på trenden som meningsmålingen viser?

— Jeg er først og fremst glad for at et så stort flertall anerkjenner veteranenes innsats, mot og kompetanse. Det er imidlertid veldig bekymringsfullt at stadig flere samtidig ser ut til å assosiere veteraner med problemer og psykisk sykdom når de aller fleste i virkeligheten er friske. Jeg har møtt flere veteraner som ikke lenger kaller seg «veteran» fordi de opplever å bli møtt med en forventning om at de da må være syke. Dette bekymrer meg.

Les også

«Alle gutta sloss for livet og hverandre»

— Hva kan forklare denne trenden?

— De siste årene har vi jobbet målrettet med å styrke veteranenes anerkjennelse og ivaretakelse som lenge var altfor dårlig. Mye medieoppmerksomhet har vært viet skadde soldater og svikt i det offentlige, og det har vært spekulasjoner rundt kreftrisiko og selvmordstall, sier Strøm-Erichsen, og følger opp:

— Det er utelukkende positivt at media setter dette på dagsorden. Pressen skal være kritisk, og skadde soldaters stemme må bli hørt. Samtidig må vi ikke glemme at det store flertallet er friske. Hvis folk kun får høre om de veteranene som sliter med skader og ettervirkninger vil man få et feil inntrykk av veteranene generelt.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under medaljeseremoni på Gardermoen militære flystasjon i november i fjor, for de siste norske styrkene som har avsluttet sitt oppdrag i Faryab-provinsen i Afghanistan.

— Hva er konsekvensen av denne trenden?

— Jeg frykter at «veteran» går fra å være en hedersbetegnelse til en diagnose. Som samfunn kan vi ikke tillate at det skjer.

- Kan det på sikt bli vanskeligere å rekruttere til Forsvaret generelt og internasjonale operasjoner generelt?

— Det er ingenting som tyder på det. Søkertallet til Forsvarets kampavdelinger er stabilt høyt og svært godt. Men dette handler ikke om rekruttering. Dette handler om anerkjennelsen av de over 100.000 norske menn og kvinner som har påtatt seg stor risiko på våre vegne. Friske eller skadet er de alle veteraner som skal være stolte av den jobben de har gjort.

- Hvordan kan dette snus?

— Det er en krevende balanse. Alle vi som jobber med veteranspørsmål har et ansvar for å løfte fram veteranene som de ressurssterke menneskene de er. De har en unik kompetanse innen stressmestring, kulturforståelse og teamarbeid som det sivile samfunnet og næringslivet burde benyttet seg av i langt større grad. Det er så mange eksempler å ta av og Forsvarets veterantjeneste jobber med noen spennende prosjekter, sier Strøm-Erichsen, og avslutter:

— Vi må få fram alt dette samtidig som vi opprettholder det målrettede arbeidet med å styrke tilbudene til de veteranene som trenger hjelp. Det er ikke til å komme bort i fra at media selvsagt har en svært viktig rolle i dette. Det er vårt felles samfunnsansvar å anerkjenne veteranene for den jobben de har gjort.