Norge

Ti år med røykelov

Stadig flere nordmenn stumper røyken, likevel dør over 5000 nordmenn av tobakkrelatert sykdom hvert år. - Røyking er blitt et klasseproblem, mener forsker Karl Erik Lund.

Rusforsker Karl Erik Lund mener røyking har blitt et klasseproblem de siste ti årene. I dag fyller røykeloven ti år.
  • Hanne Brønmo
    Journalist

I dag er det ti år siden tobakkskadeloven, som populært kalles røykeloven, tredte i kraft. Da ble røykere tvunget ut fra restauranter, kafeer og utesteder.

Siden er antall voksne nordmenn som røyker daglig gått ned fra 27 til 15 prosent. Blant unge er det en enda større reduksjon, fra 25 til kun 7 prosent, ifølge Helsedirektoratet.

– Det er veldig gledelig og viser at det var riktig den gang, selv med stor motstand, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har over 20 års forskningserfaring på røykeatferd. Han sier at nedgangen i antall røykere er helt unik for Norge.

«Harryfisert»

— Røykeloven er en sterk bidragsyter til denne nedgangen, men også flere faktorer spiller inn. Å røyke er blitt harry, og snus har i stor grad overtatt for sigaretten. Snus er en utbredt sluttemetode for røyking og rekrutterer i tillegg ungdom som ellers ville ha begynt å røyke, sier forskeren.

Til tross for nedgangen røyker rundt en million nordmenn. Årlig dør 5000 av dem av tobakkrelatert sykdom. Samtidig er antall personer som snuser stigende. I 2013 var det 21 prosent blant de unge som brukte snus daglig, en økning på to prosentpoeng fra året før.

Les også :

Les også

Røykelover har klar effekt på barns helse

— Et klasseproblem

— 200.000 av røykerne er veldig avhengige av sigaretter og har spesielle hjelpebehov. Vi har allerede utnyttet de tradisjonelle virkemidlene for å kunne redusere antallet, men må nå også tenke alternative nikotinprodukter som ekstempelvis e-sigaretter for å få ned antall røykere, sier han.

Tidligere forskning gjennomført av blant annet Lund viser at lavere sosiale lag er kraftig overrepresentert blant røykere, og at disse i tillegg røyker mer intensivt.

— Røyking kan alene forklare mye av dødelighetsforskjellene mellom ulike sosiale sjikter av samfunnet, sier han.

Les også:

Les også

Voksne mennesker må få lov til å røyke på steder hvor det ikke plager andre

knut-inge-klepp-2.jpg

Fornøyd med forbudetI april i år gjennomførte Helsedirektoratet en spørreundersøkelse om hva nordmenn synes om røykeloven. 94 prosent av befolkningen svarte at de synes røykeforbudet på serveringssteder er vellykket., skriver Dagens Medisin.

I fjor vedtok Stortinget en revidert versjon av tobakkskadeloven, som sikrer en tobakksfri skoletid for elevene. Helsedirektoratet ønsker å styrke innsatsen mot tobakk i skolesystemet.

— Regjeringens nasjonale tobakksstrategi jobber mot at generasjonen født etter år 2000 blir helt tobakksfri, derfor er vi opptatt av å legge til rette for at dette skal skje, sier Knut-Inge Klepp, direktør i divisjon for folkehelse i Helsedirektoratet.

afp000551150-MblprdsuUS.jpg

— Legitimt å mobbe røykere- Det blir stadig verre for oss røykere, sier komiker og forfatter Per Inge Torkelsen.

Han sier han har merket en vesentlig holdningsendring til røykere i årene etter at loven tredte i kraft.

— Jeg føler meg ofte mobbet og det hender også at jeg blir utskjelt av forbipasserende på gate. Denne diskrimineringen tror jeg ikke skjer med overvektige eller andre utsatte grupper, sier han.

Komikeren mener likevel loven har hatt positive effekter.

— Jeg synes også det er skjønt å spise på restaurant og kjøre tog uten å kjenne lukten av røyk. Likevel etterlyser jeg flere positive holdninger til oss røykere, sier han.

Les også :

Les også

  1. Ap: - Tobakksindustrien og handelen har vunnet

  2. Her vil de beholde sin røykelov light

  3. Nordmenn er europeiske mestere i røykeslutt

  4. Foreslår røykeforbud på lekeplasser og i gågater i Sverige