Norge

Justisministeren: Dette frykter PST kan skje i Norge

Det er angrep som det i Canada for et par uker siden, der en mann skjøt og drepte en soldat i uniform, som PST nå advarer mot, opplyser justisministeren.

  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener folk flest likevel ikke har grunn til å se seg oftere over skulderen.

Torsdag morgen åpnet justisministeren en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme på Politihøgskolen i Oslo, dagen etter at PST varslet om at særlig politi, Forsvaret og politiske beslutningstagere kan være særlig utsatt for terrorhandlinger i løpet av det neste året.

— Må alle se seg litt mer over skulderen, Anundsen?

- Nei, det er ikke noe grunnlag for det basert på trusselvurderingen fra PST. Men det er klart at de som er i politiet, Forsvaret eller er sentrale politiske beslutningstagere...

- som deg selv?

- ...må være litt mer årvåkne. Men dette er ikke en oppdatering av trusselnivået generelt mot vanlige borgere. Du ser trenden for eksempel i Canada der man gikk til angrep på parlamentet, der man gikk til angrep mot en soldat i uniform. Det er angrep som PST nå advarer mer mot.

Gjerningsmann Michael Zehaf-Bibeau ble fanget opp av et overvåkingskamera på vei inn i Canadas parlament.

Onsdag 22. oktober ble det løsnet skudd ved krigsminnesmerket og i parlamentet i Ottawa. Korporal Nathan Cirillo døde etter å ha blitt truffet ved krigsminnesmerket. Gjerningsmannen Michael Zehaf-Bibeau, en konvertitt fra Laval utenfor Montreal som nylig ble fratatt passet fordi han ble ansett som en risiko-reisende, ble drept av sikkerhetssjefen inne på parlamentet.

Drept av ekstremister i England

"Felles for terrorplanene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler", opplyste PST onsdag.

Det var nettopp med såkalt enkle midler, kniv og kjøttøks, at den britiske Afghanistan-veteranen, Drummer Lee Rigby, ble drept på åpen gate av ekstremister i England for halvannet år siden.

— Anundsen, frykter du at vi skal få Lee Rigby-hendelser i Norge?

- Trusselvurderingen i går var basert på nasjonale og internasjonale kilder. Hovedinnholdet er en endring i modus operandi, altså måten terrorister opererer på og utvelgelse av mål. Vi kan gjennomføre risikoreduserende tiltak for å sikre oss bedre mot at dette skal slå til. Det er viktig å vite at dette ikke er en prognose, men en analyse.

- Men sånt kan også skje her?

- Vi er en del av verden, vi kan også utsettes for dette, hvis vi ikke gjennomfører risikoreduserende tiltak, så sier PST at det er sannsynlig at vi blir utsatt for trusler eller handlinger i løpet av 12 måneder.

- PST snakker om angrep med enkle midler?

- Vi ser at oppfordrindgen fra ISIL går i retning av at man ikke skal ha fokus på spektakulære angrep, men at hvert angrep har betydning, og det er åpenbart en bekymringsfull utvikling.

- Terroristene skal ikke oppnå målet sitt

- Du påpeker at trusselvurderingen ikke er rettet mot befolkningen generelt, men slike episoder mot politi og militært personell påvirker også befolkningen?

- Ja, det påvirker befolkningens trygghetsfølelse, men jeg er opptatt av å sikre at terroristene ikke oppnår målet sitt, og det er jo at vi endrer måten vi lever på, det er å skape frykt i befolkningen. Vil vil innføre risikoreduserende tiltak som vil bidra til å redusere sannsynligheten.

- Hva er risikoreduserende tiltak?

- Det kan jeg ikke si så mye om for da reduserer det også effekten av de risikoreduserende tiltakene.

Justisministeren sa i sitt åpningsinnlegg på konferansen at vi nå ser en slags massemønstring til et spesielt miljø med en fullstendig dramatisk, brutal tilnærming til omverdenen.

Gått på skole med barna

Han reflekterte over hvordan det er mulig i vår kunnskapsbaserte verden, at "noen faktisk lar seg forlede inn i en verden av brutalitet og inhumanisme, hvor mennesker klassifiseres etter trosretning og hvor alle som mener noe annet enn det du gjør, er umennesker som kan angripes."

Han pekte på at noen av disse har vokst opp i nabogården, gått på skole med barna våre, sittet på en veranda i nærheten.

— De har nytt det relativt gode, norske liv, men ender i en rennestein av hat.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) påpeker i pressemeldingen at det i den senere tid har vært gjennomført en rekke arrestasjoner i vestlige land for å avverge terrorangrep. Arrestasjonene skal ha blitt påvist å ha indirekte eller direkte tilknytninger til IS og konflikten i Syria og Irak. «Fellestrekkene i planene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler», skriver PST.

Tror PST vet mer

Den anerkjente terrorismeforskeren Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolan i Sverige sier at terrortrusselen PST gikk ut med onsdag, er alvorlig.

Ranstorp mener at når PST viser til angrep begått med «enkle midler», så kan det være påkjørsler, knivdrap, halshugginger – som i Canada nylig og da Afghanistan-veteranen Lee Rigby ble drept på åpen gate i Storbritannia for halvannet år siden.

— Islamistenes nye fokus er nå ansatte i politiet og militæret, symbolmål som er lett å komme til, sier Ranstorp.

Syv politidistrikter får egen koordinator

Justisminister Anundsen viste på konferansen til flere forebyggende tiltak som nå er satt i gang:

*Syv politidistrikter ansetter i disse dager koordinatorer somskal jobbe mot radikalisering og voldelig ekstremisme lokalt. Det skjer i spesielt utsattedistrikter som Oslo, Asker og Bærum, Romerike, Østfold, Hordaland, Søndre-Buskerud og Telemark.

*Rutiner for informasjonsutveksling er etablert mellom PST, politietog kommunene.

*Kripos er i ferd med å styrke tilstedeværelsen på internett.

*Regjeringen ser til Danmark når den nå utarbeider et nytt Exit- og mentorprogram.

Anundsen vil ikke tidfeste når det norske exit-programmet er ferdig, men viser til at det er under utarbeidelse.

  • Les også:
    Politiet frykter gateangrep på tjenestemenn og -kvinner:
Les også

Terrorvarsel i flere land

Aftenpostens Per Anders Madsen:

Les også

- PST mener det er sannsynlig med et terrorangrep det neste året, men betyr det 20 eller 70 prosent sannsynlighet?