Norge vil ha ølgigant ut av globalt helsefond

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria har inngått en partnerskapsavtale med ølgiganten Heineken. Det vil ikke Norge støtte.

Norske myndigheter kan ikke gå god for et partnerskap med ølgiganten Heineken i et globalt helsefond hvor Norge er en av de største bidragsyterne.

Norge er blant fondets største bidragsytere, med 700 millioner kroner i år, skriver Vårt Land.

I et møte med Helse- og omsorgsdepartementet mandag ble det besluttet at Norge ikke kan støtte partnerskapet med Heineken.

– Norske myndigheter kan ikke støtte opp om denne type partnerskap med et alkoholselskap. Dette er ikke forenelig med vår utviklingspolitikk, men det er for tidlig å si hva som skjer med Norges bidrag dersom fondet opprettholder samarbeidet, sier styremedlem Jon Lomøy i fondet.

Mer enn 2.000 organisasjoner over hele verden ber om at samarbeidet avsluttes.

Heineken sier til avisen at hensikten med partnerskapet er at de sammen med fondet «kollektivt kan hjelpe flere mennesker i Afrika».

– Det gir oss mulighet til å utnytte vår forsyningskjede og markedsføringsekspertise til å hjelpe det globale fondet til å nå spesifikke befolkningsgrupper som ellers ikke ville bli hjulpet, sier Dayna Adelman i Heineken.

Sekretær for paraplyorganisasjonen Global Alcohol Policy Alliance, Øystein Bakke, betegner det som et stort paradoks at Heineken skal bidra til helsearbeid ut fra kompetanse de har skaffet seg gjennom å selge alkohol.