Trafikken i bomringen i Oslo falt 5,8 prosent

I januar, fire måneder etter at prisene i bomringen i Oslo ble skrudd betydelig opp, falt trafikken med 5,8 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Det er blitt dyrere å kjøre inn i hovedstaden. Det koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden, mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush. Her fra bomstasjonen langs Mosseveien. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
  • NTB

Dette er i tråd med nedgangen i siste kvartal i fjor, som var på 5 prosent.

Trenden med nedgang i andelen diesel- og bensinbiler i bomringen og økning i andelen elbiler fortsatte i januar. Tallene viser en nedgang i andelen lette dieselkjøretøy fra 49,7 prosent til 47,1 prosent fra april til januar. Passeringer med nullutslippsbiler økte fra 10,5 til 14,3 prosent.

I timene med rushtidsavgift om morgenen var nedgangen i passeringer på 6,6 prosent i januar sammenlignet med samme periode i fjor. I halvtimen før rushtiden mellom klokken 6 og 6.30 var det en økning på 1,9 prosent.

Vanligvis er antall passeringer stabilt igjennom hverdagene, men tirsdag 16. januar, da det falt mye snø, ble det registrert 16,9 prosent færre passeringer enn dagen før.

Effekten var større i Bergen

– Vi ser at mange fulgte oppfordringen fra politiet og Vegtrafikksentralen om å la bilen stå. Totalt sett var det 51.000 færre passeringer tirsdag 16. januar enn dagen før, sier Fjellinjens økonomidirektør Magne Liestøl Larsen.

I bomringen i Oslo ble det fra 1. oktober innført tids- og miljødifferensierte takster slik at det koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden, mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush.

Ifølge Statens vegvesen er effekten i Oslo så langt ikke stor som den var i Bergen, dag byen innførte rushtidsavgift.

Etter et år var det rundt 14 prosent færre biler i rushen. Totalt over døgnet var reduksjonen 5 prosent.