Norge

Mattilsynet nedla salgsforbud etter funn av avføring ved jordbæråker

Mattilsynet har funnet uakseptable forhold hos jordbærbønder i Vestfold. Flere har fått salgsforbud inntil forholdene er utbedret.

A-krimsenteret i Tønsberg har avdekket omfattende regelbrudd og kritikkverdige forhold. Denne kjelleren ble brukt som kjøkken av sesongarbeidere. Foto: Arbeidstilsynet / NTB scanpix
  • og NTB

Det mest graverende funnet var så alvorlig at Mattilsynet beordret destruering av et parti bær fordi jordbærplukkerne ikke hadde mulighet til håndvask etter dobesøk.

Avsløringene ble gjort i under en storaksjon hos de største jordbærprodusentene i Vestfold, ifølge Dagbladet.

Fant avføring fra mennesker nær åkrene

Flere steder manglet det tilgang på toaletter, og det var heller ikke tilgang til håndvask med rent vann og såpe. Under tilsynet ble det funnet avføring fra mennesker nær åkrene.

Det ble også avdekket at hendene enten ikke ble vasket, eller ble vasket i en bekk like ved, skriver avisen.

Det ble også lagt ned forbud mot å selge bær fra disse stedene inntil skikkelige sanitærforhold var på plass.

– Flere av arbeidstagerne ble også innkvartert på dårlige boforhold, der det både var brannfare og dårlige sanitærforhold. Det er særlig arbeidstagere fra Vietnam som oppholder seg i vårt område nå, og vi ser at flere av disse blir utnyttet på det groveste. Dette er folk vi anser som svært sårbar arbeidskraft, sier Marianne Pedersen ved a-krimsenteret i Tønsberg.

Jordbærplukkere manglet kontrakt

Mange arbeidstagere manglet kontrakt, og der arbeidsavtaler var på plass, var de mangelfulle. Produsenter hadde heller ikke kontroll på arbeidstagernes arbeidstid, noe som gjorde det umulig å beregne korrekt lønn.

Arbeidstilsynet, Sørøst politidistrikt, skattemyndigheter, Nav Kontroll, Mattilsynet, Tollvesenet og brannvesen har bidratt i aksjonen.

Les mer om

  1. Mattilsynet