Norge

Justisminister Anundsen tillater bevæpning av politiet

Justisministeren har samtykket til at politiet for en periode på inntil fire uker bære våpen i daglig tjeneste.

afp000801587-xv9qXw8UXK.jpg
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) gir samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker.

Avgjørelsen kom etter at politidirektoratet fredag ba Justis- og beredskapsdepartementet om samtykke til å bevæpne norsk politi inntil videre.

Bakgrunnen er trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) der forsvar og politi blir utpekt som mulige terrormål.

– For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Dermed imøtekommer jeg Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

Det er rundt 5800 personer i politiet som har godkjenning for å bære våpen i dag.

Inntil fire uker

Statsråden peker på at det i trusselvurderingen er angitt at blant annet politipersonell er en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig.

– Regjeringen har vurdert direktoratets anmodning, og jeg har i dag samtykket til at politiet for en periode på inntil fire uker kan bevæpne uniformert innsatspersonell i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta politiets egensikkerhet og innsatsevne, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Departementets samtykke innebærer at uniformert innsatspersonell (IP) i kategori IP 1, 3 og 4, kan bære pistol i daglig tjeneste. Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Politiet vil også fortløpende vurdere tiltak som kan redusere behovet for bevæpning. Samtykket gis i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 første ledd, bokstav d.

— Vi har tatt trusselvurderingen fra PST på alvor. Den angir en sannsynlighet og et tidsperspektiv der politiet er i målgruppen for en terrorhandling. Dette er også et utslag av høyere risikoerkjennelse i norsk politi, som vi tidligere er blitt kritisert for å være for dårlige på, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.

Militært personell og politi utatt for trusler

  1. november i år gikk Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ut og advarte om økt fare for terror i Norge.

«Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge», skrev PST i en pressemelding.

Politiet frykter gateangrep på uniformerte tjenstemenn og -kvinner.

«Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakerevære særlig utsatte», skrev PST i sin pressemelding da.

Bakgrunnen for oppdateringen i trusselbildet var at det den senere tid har vært gjennomført en rekke arrestasjoner i vestlige land for å avverge terrorangrep.

Bevæpnes med pistol

En såkalt politifaglig anbefaling er sendt Justis- og beredskapsdepartementet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

-Spørsmålet om bevæpning av norsk politi er kontroversielt. Du har vurdert dette nasjonalt. Hvorfor hasteinnfører du dette, Humlegård?

politidirektør Odd Reidar Humlegård

— Bevæpning er selvfølgelig kontroversielt og vi har vurdert dette nøye frem og tilbake i mange uker og diskutert og rådført oss med mange. Det er mange argumenter for og mot bevæpning og det har ikke vært en enkel vurdering, sier Humlegård.- Vi har vurdert fare for økte vådeskudd og konfrontasjon, og diskutert dette med kolleger i utlandet. Men jeg har falt ned på at vi skal be om dette og for meg er det avgjørende at jeg har ansvar for mine medarbeideres egenbeskyttelse. Dette er en helt ny trussel mot norsk politi, sier Humlegård.

Er dette en snikinføring av bevæpning?

- Nei, det er det ikke. Den bevæpningen vi nå ber om er begrenset i omfang, hvem som skal bevæpne seg og den har en tidsbegrensing. Vi har virkelig vært opptatt av at dette ikke er en diskusjon om generell bevæpning. Det handler om et helt annet hjemmelsgrunnlag og det er en helt annen debatt jeg imøteser og hvor vi ikke har tatt stilling ennå, sier Humlegård.

Hovedverneombudet positiv

Hovedverneombudet for landets politifolk stiller seg bak ønsket om midlertidig bevæpning.

— Etter en rekke vurderinger har vår arbeidsgiver konkludert med at dette er et nødvendig tiltak og har derfor bedt om bevæpning for dem som allerede er trent og godkjent for det. Det stiller jeg meg bak, sier Audun Buseth, som er hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, til NTB.

Politiet fornøyd

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund er godt fornøyd med justisministerens beslutning:

— Vi synes dette er en klok og riktig avgjørelse, sier Bolstad til Aftenposten.

Han er glad for at justisministeren har falt ned på denne avgjørelsen.

— Dette er med bakgrunn i den trusselmeldingen som er kommet nå. Det handler om å være tilstrekkelig skodd for å ivareta egen sikkerhet, samt befolkningens sikkerhet. Det er jo de vi skal beskytte, sier Bolstad.

-Nei til generell bevæpning

Arbeiderpartiet er i motstander av en generell bevæpning av norsk politi, og vil stemme sammen med Venstre i Stortinget:

— Nå står vi over for en konkret situasjon med et økt trusselbilde, og når Politidirektoratet etter en politifaglig vurdering ber om bevæpning for bedre å kunne beskytte våre politimannskaper. Da utfordrer vi ikke dette, sier Hadia Tajik, (Ap), leder av Justiskomitéen på Stortinget.

— Ser du dette som et forsøk på å snikinnføre en generell bevæpning av norsk politi?

— Nei, dette gjelder for en tidsbegrenset periode. Spørsmålet om en eventuell permanent bevæpning hører helt klart hjemme i Stortinget, sier Tajik.

Venstre er enige

Stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) sier at de støtte bevæpning nå i forbindelse med den konkrete trusselsituasjonen:

— Nå er det tatt en politifaglig vurdering som vi støtter. Når det gjelder spørsmålet om generell bevæpning av politiet er dette noe som hører hjemme i Stortinget, og vi får diskutere det der når saken kommer dit, sier Nybø.

Les også:

Les også

Forsvarssjefen: Soldater slipper å bruke uniform på reise

Bevæpnet i Sverige

Svensk politi har hatt generell bevæpning med pistol siden 1965. Dansk politi har også hatt generell bevæpning med pistol siden 1965, da fire polititenestemenn ble drept i teneste.

Finsk politi har hatt generell bevæpning siden 1918.

Les også:

Les også

  1. «Hei, jeg er politimann i Oslo. Jeg gruer meg til å skuffe deg»

  2. «Oppfordringen går på å bruke ethvert middel»