Jernbanedirektoratet sørger for ekstrabusser på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet hadde bestemt seg for ikke å ta kortsiktige grep på Oslo-områdets mest plagede lokaltoglinjer. Så begynte NSB å innstille og forkorte tog.

Lokaltoget mellom Ski og Oslo er én av linjene som er rammet av innstilte tog.

Tirsdag ettermiddag bestemte Jernbanedirektoratet at det skal settes inn busser for å hjelpe passasjerer på den hardt prøvede Østfoldbanen.

Årsaken er at NSB for tiden har innstilt en rekke tog og kjører med kortere tog eller med stengte vogner. Grunnen til dette er at NSB har kvittet seg med for mange ansatte og at situasjonen trolig ikke vil bli løst før i juni.

Først settes det opp en buss parallelt med togavgangen fra Ås stasjon mandag til torsdag klokken 07.17. Dette er normalt det toget som er fullest i morgenrushet.

Dette vil skje i løpet av en ukes, ifølge Dagfinn Berge, direktør for persontrafikk i direktoratet.

Dernest forberedes busser for å lette trykket på lokaltoglinjen Ski–Skøyen, som i tillegg til å være smekk full, svært ofte er forsinket. Bussene skal etter planen gå fra stasjoner underveis på strekningen.

Dagfinn Berge er direktør for persontrafikk i Jernbanedirektoratet. Han har ledet gjennomgangen av fotocellemålinger for antall passasjerer på togene på Østfoldbanen. De automatiske tellingene identifiserer gjennomsnittlig antall reisende i hver enkelt togavgang på mandager–torsdager, fra alle stasjoner underveis og ved ankomst endestasjon.

Hadde bestemt seg for ikke å gjøre noe

Beslutningen fra Jernbanedirektoratet kommer kort tid etter at man hadde bestemt seg for ikke å sette opp busser parallelt med avgangene på Østfoldbanen.

Dette ble ifølge Dagfinn Berge bestemt fordi man ved ny gjennomgang har kommet til at det ikke er mye verre her enn på andre linjer, som fra Kongsberg og Kongsvinger. «Belegget» ligger på 90–110 prosent, mens det på enkelte strekninger kan være at opptil 55 prosent av plassene om bord er ståplasser.

At direktoratet snur, skyldes altså situasjonen i NSB.

– Når ble dere i direktoratet oppmerksomme på denne?

– Samtidig som Aftenposten omtalte den.

– Hvordan skal man ivareta dagens passasjerer og samtidig rekruttere flere på disse linjene, når man skal oppfylle ambisjonen om å flytte folk fra vei til bane og ta all vekst i persontrafikk med kollektiv, sykkel og gange?

– Situasjonen vil bli løpende vurdert, sier Berge.