Norge

- Skreddersydd instruks for Krekar

I fjor sommer ville dagens politiske ledelse i Justisdepartementet bestemme selv hvor mulla Krekar skulle tvangsflyttes.

Justisminister Anders Anundsen fikk avslag på et ønske om selv å bestemme hvor mulla Krekar skal bo.
  • Frode Sætran

Det skriver VG og NRK.

Saken bygger på opplysninger som er hentet fra innsyn i dokumentene som omhandler den interne saksforberedelsen til den mye omtalte instruksen som politiet ønsker å benytte for å tvangsflytte mulla Krekar til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Anundsen har vært kritisert for å lage en instruks for å ramme én enkeltperson. Nå viser dokumentene at dette ble vurdert som en mulighet.

Begynte sist sommer

Justisminister Anders Anundsen og hans politiske ledelse skal i fjor sommer ha rettet henvendelsen til lovavdelingen i Justisdepartementet.

Politisk ledelse i Justisdepartementet spurte i fjor sommer sitt embetsverk om det var mulig å instruere politiet i en enkeltsak til å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted for en utlending som ansees som en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

— Nei, men ...

Svaret fra embedsverket var nei:

«Det er ikke adgang til å instruere om tvangsmiddelbruk i enkeltsak hvor vedtak er truffet med grunnlag i grunnleggende nasjonale interesser/utenrikspolitiske hensyn».

Men i stedet ble det ansett som mulig å utarbeide en mer generell instruks som kunne bygge på «en mer aktiv anvendelse» av utlendingsloven hvor det gis adgang til meldeplikt og bestemt oppholdssted for personer som er vernet mot retur.

NRK mener dokumentene de har fått tilgang til viser at politisk ledelse i Justisdepartementet likevel forsøkte å detaljstyre hvordan tvangsflyttingssaker skulle behandles - og fikk det som de ville.

Daværende statssekretær Himanshu Gulati (Frp) noterte at »dette er interessant lesing for oss», og ville vite om det var mulig å instruere om oppholdssted utenfor de store byene.

Politiavdelingen svarte ved å foreslå en generell formulering om at det som hovedregel skal pålegges oppholdssted utenfor de større byene og omegn.

- Skreddersydd for Krekar

Advokat Jon Wessel-Aas sier til NRK at instruksen er skreddersydd for mulla Krekar.

— Disse dokumentene underbygger at påstanden om at den politisk ledelsen i justisdepartementet har forsøkt å instruere politiet i en enkeltsak, nemlig Krekars, sier han.

Les også

  1. PST: Beslagla terror- dokumenter på cellen

  2. Kjennelse i Krekar-saken kommer fredag

  3. Krekar: - Min fremtid er i Kurdistan

  4. Følg behandlingen av Melings Krekar-klage her

  5. Hvorfor har mulla Krekar blitt den så mange innvandrerskeptikere og islamofobe (og altfor mange Frp-ere) elsker å hate?

  6. Krekars advokat Brynjar Meling: Det er lov å tenke, Harald Stanghelle

  7. - Vi bør ikke ha en justisminister som ikke tar del i viktige debatter