Norge

Byrådet ber private sykehjem redusere bemanningen

Seks kommersielle sykehjem i Oslo har bedre bemanning enn de kommunale. Det vil byrådet endre. Et av sykehjemmene som rammes hardest, er Hovseterhjemmet.

Elna Irene Hansen (98) løfter en advarende finger mot byrådet. Hun startet arbeidslivet på undertøysfabrikk på 30-tallet og er vant en fight fra fagforeningen den gang, forteller hun.
 • Olav Eggesvik
  Journalist
 • **Les brevet Elna Irene Hansen skal sende til eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV)_ .**_

Etter to infarkter og flere avslåtte søknader fikk Elna Irene Hansen (98) til slutt sykehjemsplass. Nå er det fire år siden hun flyttet inn på Hovseterhjemmet.

— Nå skal hun ta 13 årsverk herfra. Jeg spør meg hva hun tenker på, og hva vi som trenger hjelpen, skal gjøre.

98-åringen er skarp i tonen om eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Oslo kommune ønsker å reforhandle kontrakter med seks private sykehjem for å spare penger. Byrådet har lagt den såkalte pleiefaktoren for kommunale hjem til grunn. De ønsker at private som ligger over denne, skal redusere bemanningen.

Det rammer blant annet to av de seks sykehjemmene som det private selskapet Unicare driver: Smestadhjemmet og Hovseterhjemmet.

Det rammer også sykehjemmene Kantarellen, Uranienborg, Rødtvet og Oppsal.

Etter 50 år i arbeidslivet, som fabrikkarbeider og vaskehjelp, pensjonerte Elna Irene Hansen seg som 66-åring. Men det skulle gå enda 28 år før hun flyttet fra leiligheten ved Kiellands plass. Da var det til gjengjeld på tide, påpeker hun.

— Jeg sier det stadig til meg selv: Jeg kunne ikke hatt det bedre enn her. Det er derfor jeg lurer på hva byråden bruker hodet til.

LES OGSÅ:

Les også

Lei av å få bøter når han hjelper eldre ut i byen

Slik rammer nedbemanningen

Hovseterhjemmet er bedt om å redusere 13 av 125 årsverk.

— Reduksjonen må skje i pleieressursene, forteller Janne Sonerud, direktør i Unicare omsorg.

Nå jobber selskapet med en konsekvensanalyse og ser på hvordan nedbemanningen kan løses på en best mulig måte. Sonerud opplever situasjonen som frustrerende, men understreker at de har et godt samarbeid med kommunen i prosessen.

— Når ting er som det er, er det viktig for oss at dette blir avklart så raskt som mulig. Situasjonen skaper bekymring hos både beboere, pårørende og ansatte, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

Regjeringen øker pensjonen til dem som er rikest og tjener mest

Kommunale eller private kutt?

Bystyret vedtok før jul kommunens budsjett for 2016. Sykehjemsetaten må kutte ca. 50 millioner kroner, hvor 40 av dem skal tas i driften.

Da oppstår følgende dilemma:

 • Hvis kuttene bare tas ved kommunale sykehjem, mens de private skjermes, kan det føre til en stor kvalitetsforskjell.
 • Hvis også de private skal ta «sin» andel av kuttene, rokker det ved inngåtte kontrakter.
  Da Unicare vant anbudet for Hovseter, var det med en kombinasjon av kvalitet og pris som kriterier, hvor kvalitet ble vektlagt mest.
Janne Sonerud, direktør for Unicare omsorg, har kontrakt på å drive Hovseterhjemmet frem til 2020.

— Vi har vunnet anbudet basert på den kvaliteten vi har tilbudt. Det handler om at våre beboere får bestemme når de skal stå opp, når de vil spise, og hva de vil fylle dagene sine med. Hvis vi skal reforhandle avtalen om bemanning, betyr det at vi også må reforhandle kvalitetsnivået vårt, sier Janne Sonerud. - Er det feil at dere må kutte?

— Jeg opplever det som feil i henhold til kontrakten som er inngått. Det er ikke ønskelig fra vår side, vi er stolte av tilbudet vårt. 13 par hender og kloke hoder mindre vil merkes.

LES OGSÅ:

Les også

5 prosent dyrere hvis kommunen skal drive de kommersielle sykehjemmene

Skylder på de borgerlige

I brevet Unicare har sendt ut til berørte, er tonen skarp:

« Vår erfaring inntil nå er at politisk ledelse i Oslo deler vår oppfatning om at sykehjemstilbudet til Oslos eldre skal ha høy kvalitet. Vi er derfor overrasket over at det nye byrådet ikke ser ut til å fortsette den tidligere byrådens satsing på eldreomsorgen. »

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen legger ansvaret på det forrige byrådet. Hun sier de arvet underskuddet på 50 millioner, som de er nødt til å dekke inn.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

— Situasjonen var langt verre enn det vi trodde under valgkampen. De kommunale sykehjemmene har allerede kuttet, men det er grenser for hvor mye man kan kutte, sier Thorkildsen.I tillegg mener hun at de borgerliges budsjettsamarbeid gjennom flere år i realiteten har ført til en svekkelse av kvaliteten på sykehjemmene. Det blir færre eldre over 80 år som bor på sykehjem, siden flere bor hjemme lenger. Bydelen kjøper færre sykehjemsplasser. Samtidig vedtok det daværende borgerlige flertallet at antall sykehjemsplasser skal opprettholdes. Det har gitt plasser som står tomme, som likevel koster penger i drift.

— Vi står da i en situasjon hvor vi må dekke inn omtrent 50 millioner, pluss at denne utviklingen fortsetter uten at man har lagt en plan. Jeg er sjokkert over hva jeg har overtatt fra de borgerlige, sier hun.

Eirik Lae Solberg, gruppleder for Høyre og finansbyråd i det forrige byrådet, reagerer på uttalelsene.

— Hun må ta ansvar for sitt eget budsjettforslag. Partiene på venstresiden vedtok budsjettet, og de hadde mulighet til å gjøre justeringer hvis det var behov for det, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Unødvendig mange eldre bruker bleier

Tror på travlere hverdag

Kine Kvalsvik

Ved Hovseterhjemmet er de fortsatt usikre på hvordan kuttene vil merkes i hverdagen. Men Kine Kvalsvik, enhetsleder for en av avdelingene, er sikker på at det vil bli travlere.— Vi jobber i dag med å ha et individuelt tilbud og å la beboerne selv være med å bestemme. Med redusert bemanning ser jeg for meg at det blir mer strømlinjeforming: Stell, mat, toalettbesøk. Det er ikke en verdig eldreomsorg å bare ha det fokuset, men jeg ser ikke helt hvordan vi skal få like god tid til alt det andre vi gjør, sier hun.

I dag har de et lavere sykefravær enn de kommunale hjemmene. Hun frykter at det kan endre seg fremover.

— I dag kan vi opprettholde aktivitetene vi tilbyr selv på veldig travle dager. Nå frykter jeg at fokus blir kun på det alle viktigste.

Les også

 1. «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig»

 2. Vil doble antall boliger på Fornebu

 3. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

 4. Politiet holder «svindelkurs» for Oslos eldre

 5. Mannen min er sykepleier. Gjør yrkesvalget ham til «en unormal mann, feminin, jentete»? | Ann-Chatrin Leonardsen