Norge

Nå er det flere katolikker enn muslimer i Norge

Innvandringen gjør at den katolske kirken i Norge har doblet sitt medlemstall på fire år, og er større enn alle landet muslimske menigheter til sammen.

Fulle kirkebenker er et relativt sjeldent fenomen i protestantiske kirker, men St. Olavs kirke trenger åtte gudstjenester pr. søndag for å få inn alle kirkebeøkende. Og fortsatt er det altså fullt.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Den katolske kirken er i voldsom vekst, og teller pr. 15. oktober i år 115.234 medlemmer. Det er nær en dobling fra 2008, da 59.350 personer var registrerte medlemmer.

— Et resultat av innvandring

Første søndag i advent er det stappfullt i St. Olavs kirke i Oslo. Det er ikke sitteplasser til alle, og de fleste verdensdeler er representert.

Før høymessen klokken 11 har det allerede vært to gudstjenester tidligere på dagen - én på norsk og én på polsk. Senere på dagen er det messer på vietnamisisk og engelsk, i tillegg til flere på polsk og norsk. Intet mindre enn åtte gudstjenester arrangeres hver søndag.

- Dette er i all hovedsak et resultat av innvandring. Det har ikke vært noen stor bølge konvertitter, sier pater Pål Bratbak.

Til sammenligning hadde alle landets muslimske menigheter drøyt 106 000 medlemmer i 2011, ifølge SSB.

Legger man til grunn en årlig vekst på rundt 6 000 nye medlemmer i muslimske trossamfunn, slik gjennomsnittet har vært de siste syv årene, vil 2012-tallene ende opp under medlemstallet til den katolske kirken.

- 200.000 katolikker

Det er flere måter å regne muslimsk og katolsk befolkning på.

Tar man utgangspunkt i innvandrerbefolkningens landbakgrunn, får man likevel et lignende bilde: Blant de 15 største innvandrergruppene i Norge kommer i underkant av 113 000 fra muslimske land, og nesten nøyaktig like mange fra katolske land. Da er delvis katolske land som Tyskland og Vietnam holdt utenfor.

Demografiforsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå beregnet i fjor det reelle antalle muslimer til å ligge et sted mellom 100 000 og 185 000, basert på nettopp innvandring fra muslimske land.

— Det er vanskeligere å regne seg frem til samme estimat for katolikker, fordi vi ikke vet noe egentlig om religiøs tilhørlighet. Men mens det er rimelig å anta at en pakistansk innvandrer er muslim, kan vi ikke gjøre det samme for eksempel med Tyskland, Nederland eller Øst-Europa, sier Østby.

Den katolske kirken har imidlertid oversikt i katolsk folkeandel i hjemlandet. Kirkens statistikk-guru Claes Tande beregner etter disse metodene et reelt antall katolikker i Norge til å ligge mellom 170.000 og 200.000 - altså et anslag noe høyere enn SSBs antakelser om muslimer.

— Dette er bare en beregning, og vi kan ikke vite dette sikkert. Men anslagene er ganske forsiktige, sier Tande.

Størst tilstrømming fra katolske land

Regner man med land som Russland, Romania og Etiopia, der flertallet er ortodokse kristne, er det ingen tvil om at flertallet av innvandrerne er kristne. I tillegg kommer et stort antall innvandrere fra protestantiske land som Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia.

De siste års innvandring har i stor grad kommet fra katolske land som Polen og Litauen. I 2011 kom flest innvandrere fra Polen (nettoinnvandring på 10 500), Litauen (7 200), Sverige (2 500) og Filippinene (1 500), hvorav Sverige er det eneste ikke-katolske landet.

— Rent bortsett fra Vietnam, er det ingen land med overveldende katolikker der innvandringsstrømmene blir mindre. Vi ser også økt tilstrømming av katolikker fra Sør-Europa, som følge av finanskrisen, sier pater Claes Tande.

Oslo fortsatt mest muslimsk

I landets hovedstad er det imidlertid flere muslimer enn katolikker. Oslos to katolske menigheter har 33 000 medlemmer i sine registre, mens det ifølge SSB var det nesten 48 000 muslimer i Oslo i 2011.

Den katolske medlemsmassen i Oslo har riktignok nesten doblet seg, fra 18.700 i 2008 til i dag, men foreløpig er det altså langt flere muslimer i hovedstaden.