Vil utrede førstegangstjeneste for alle i Norge

Bedre integrering og forståelse for fellesskapet. Flere soldater. Derfor vil Frp utrede førstegangstjeneste for alle. Flere partier åpner for mer omfattende verneplikt.

Nylig gikk Heimevernets (HVs) nye sjef ut og sa at han frykter at det lave antallet som avtjener verneplikt vil skape problemer for rekruttering til Forsvaret.

– Skal det være slik at 85 prosent slipper førstegangstjenesten? spurte generalmajor Eirik Johan Kristoffersen i intervju med aldrimer.no.

Han er bekymret for om Heimevernet kommer til å få nok soldater. Eirik Johan Kristoffersen er generalmajor og ny sjef for HV. Tidligere var han sjef for Forsvarets spesialkommando. Kristoffersen er en av landets høyest dekorerte soldater.

Flere soldater – bedre integrering

Når Frp på Stortinget vil ha utredet pliktig førstegangstjeneste for hele norske årskull, er det delvis for å ha flere soldater tilgjengelig, delvis fordi de mener at det kan gi integreringen i Norge et løft.

– I dag har de færreste unge peiling på hva Forsvaret driver med. Førstegangstjeneste gir en bredere forståelse for hele samfunnet og for fellesskap, sier Christian Tybring-Gjedde, forsvarspolitisk talsmann for Frp.

– På rommet, på brakken, kan «Ola» og «Ali» i fellesskap være like sinte på den samme sersjanten, sier Tybring-Gjedde, som i første omgang snakker om tre måneders rekruttskole.

– Jeg ser for meg at alle gjennomgår rekruttskole på tre måneder og så vurderer videre tjeneste. Dersom man av prinsipielle grunner ikke ønsker dette, er siviltjeneste, slik man hadde før, aktuelt, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Flere partier positive til mer førstegangstjeneste

– Dette må vi se nærmere på. Fremtidens forsvar skal i større grad baseres på reserver, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann på Stortinget, Hårek Elvenes.

– Er integrering et poeng?

– Etter to timer på samme rom er det ikke lenger interessant hvilket sosiale lag du kommer fra. Da er soldater på like fot, så ja, sier Elvenes.

– Det er helt nødvendig å øke antallet som gjennomfører førstegangstjeneste. Dette vil selvsagt også kreve mer penger til Forsvaret, noe vi lenge har kjempet for, sier Sps Liv Signe Navarsete.

– En reell verneplikt, der norsk ungdom gjør en avgjørende viktig innsats for landet sitt, styrker både beredskapen, forsvarsevnen og samholdet i Norge, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

– Vi er tilhenger av verneplikten, og er åpne for å diskutere å la flere ta aktivt del i den. Det er imidlertid forsvarets behov og politikernes ambisjoner for forsvaret som må styre dette, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Forsvaret må selv få bestemme

Men flere partier er skeptiske.

– Førstegangstjenesten bør fortsatt primært knyttes til å opprettholde forsvarsevnen vår og må sees i sammenheng med Forsvarets og landets faktiske behov for forsvar, sier Venstres Abid Raja.

– Det er viktig at verneplikten har en god bredde. Det sikrer en tilknytning mellom folk og forsvar. Men det er neppe en riktig prioritering å bruke milliarder på å øke antallet som gjennomfører verneplikten nå, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Forsvaret er en svært god skole for dagens unge, men nå er det mye viktigere å få snudd Regjeringens underfinansiering av Hæren og HV, sier Aps Anniken Huitfeldt.

Gardister på feltøvelse. Teksten som følger bildet fra Forsvaret handler om godt samhold mellom soldatene.

Frp vil bruke integreringspenger

Sist Norge hadde obligatorisk førstegangstjeneste, gjaldt det kun gutter. Et helt årskull består av rundt 60.000 ungdommer. For å finansiere en ny ordning åpner Tybring-Gjedde for å hente penger fra blant annet integrering.

– I dag pumpes mye penger til det vi kaller integreringstiltak. Det foretas også store overføringer til trygd og sosiale goder. Kanskje kan man kutte noe her, sier han.

– Har dere sett på hva en gjennomføring vil koste?

– Det vil nok bli rimelig kostbart. Et hovedargumentet imot. Men i en større sammenheng tror jeg samfunnet vil spare på dette.

– Dere har ikke vurdert kostnadene?

– Nei, men på landsmøtet i helgen ønskes et vedtak om at man ser på nettopp dette. Gjennomføringen trenger ikke gjøres så veldig avansert, sier Tybring-Gjedde.

Forsvaret ønsker ikke å kommentere saken.