Det er amerikanske National Snow and Ice Data Center (NSIDC) som nå legger frem nye målinger av isen i Antarktis. Vinterhalvåret på den sydlige polen er ennå ikke helt over, og man regner med fortsatt noe vekst. Men så langt tyder dataene altså på at den totale ismengden vokser for tredje år på rad, en utvikling over tid som ikke tidligere er registrert, skriver livescience.com.

Mer i sjøen, mindre på land

Satellittdata viser at så langt i årets sydlige vintersesong har isen frosset over et areal på 19,7 millioner kvadratkilometer. Det er bare 230 000 kvadratkilometer mindre enn fjorårets største målinger, og så nær ny nivåtopp at forskerne tror fjorårets rekordtall ryker i løpet av de nærmeste ukene. Dataene baserer seg på målinger som viser areal med en iskonsentrasjon på minst 15 prosent.

Bildet i Antarktis er likevel ikke entydig. Mens den totale isveksten synes å være omtrent en prosent over en tiårsperiode, skyldes dette først og fremst isen som pakkes sammen i havet. På land viser isen en avtagende tendens. Blant annet er det påvist at isbreer i vestlige områder smelter.

Isen i Antarktis vokser totalt, men avtar på landområdene. Illustrasjonen viser hvor stor utbredelse havisen hadde 15. september i år, mens den tegnede streken viser gjennomsnittet målt over en lengre periode."
NSIDC

Skyldes klimaendringer?

Det kan synes merkelig, men – i likhet med den avtagende isen i Arktis – kan også økt isdekke i Antarktis skyldes global oppvarming, tror forskere. Studier viser at vindmønsteret rundt den sydlige polen har endret seg, og at vinden, og dessuten endringer i strømmene i vannet, får isen til å pakke seg.

Noe endelig svar på hva som egentlig skjer i Antarktis, har vi ikke, ifølge Klimapanelet (IPCC).

Avtar i nord

I nord er situasjonen enn helt annen enn i sydlige polområder. Ifølge NSIDC viser målinger fra 15. september at isdekket er nede i 5,07 millioner kvadratkilometer, det sjette laveste siden målingene ble utført første gang i 1979, og omtrent det samme som i 2013.

VIDEO: Isen i Arktis fra 1987–2013

– På kort sikt ser det ikke ut som om det har vært mye minking i islaget de siste par årene, men jeg mener endringene likevel er innenfor en klar langsiktig trend, nemlig stadig mindre havis i Arktis, sier Axel Schwigwe ved Universitetet i Washingtons polarvitenskapelige senter i Seattle.

Overvåkingen av isen i nordområdene er blitt stadig mer intens siden det begynte i 1979. Les NASAs artikkel om hvordan forskningen har utviklet seg fra de første spede datainnsamlingene til dagens kontinuerlige overvåking både fra satellitter og på land.

LES: Yngve (72) skal bo på isen i 18 måneder

LES: Metan bobler og smeller i Arktis

LES: –Umulig å stanse issmelting i Vest-Antarktis