Norge

Reineier tapte i Høyesterett – må redusere flokken

Aksjonister fra Natur og Ungdom markerte tidligere denne måneden sin støtte til reineier Jovsset Ante Sara, foran 400 reinsdyrskaller som var utstilt foran Stortinget. Storesøster Máret Ánne Sara hengte opp reinsdyrhodene for å vise sin støtte til lillebror, som nå har tapt i Høyesterett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Reineieren Jovsset Ánte Sara (25) må redusere reinflokken sin fra 116 til 75 dyr etter at Høyesterett har gitt staten medhold i pålegget om reduksjon.

Avgjørelsen fra Høyesterett kom torsdag formiddag etter en avstemning der fire av fem dommere stemte i statens favør, melder NRK.

Det var den første avgjørelsen i Saras rettsmaraton som gikk i hans disfavør ettersom han fikk medhold både i tingretten og lagmannsretten.

Den unge reineieren gikk til sak mot staten da han fikk pålegg fra Landbruks- og matdepartementet om å redusere reinflokken som en del av en større regulering av beiteområder. Han mente det var umulig å leve av en så liten flokk.

I strid med menneskerettighetene

Reineieren hevder at kravet om å nesten halvere flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant frem med i tidligere rettsinstanser.

  • Les også: Får reindriften inn med morsmelken

Staten ønsker på sin side å få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene og sikre en økologisk bærekraftig reindrift.

Nå er det opp til reineieren om saken skal tas videre. Både Jovsset Ánte Sara og advokaten hans har tidligere sagt at de vil ta saken videre til internasjonale domstoler dersom de tapte i Høyesterett.

Dette er den første saken om reintallsreduksjon som har vært oppe i Høyesterett, og avgjørelsen er derfor prinsipielt viktig.

Les mer om

  1. Samer
  2. Finnmark