Nordmenn: Norsk kultur er overlegen

Norge topper listen over land i Vest-Europa hvor innbyggerne mener deres egen kultur er overlegen andres.

Norsk kultur er overlegen andres kultur, mener et flertall av nordmenn.

Vest-Europa, den delen av verden hvor protestanter og katolikker historisk sett har dominert, er blitt en av de mest sekulære regionene i verden.

Majoriteten av europeiske kristne er ikke-praktiserende. Men de skiller seg fra personer som ikke er tilknyttet noen religion i synet på Gud, muslimer og innvandrere, og synet på egen religion i samfunnet.

Det viser en ny undersøkelse om kristne i Vest-Europa fra Pew Research Center.

Til tross for at majoriteten av voksne sier at de ble døpt, vil svært få av dem beskrive seg selv som kristne, ifølge undersøkelsen fra Pew Research Center.

Norsk kultur er «overlegen»

I mange land er befolkningen splittet i synet på om deres egen kultur er overlegen andres.

Norge er det vesteuropeiske landet hvor størst andel mener landets kultur er overlegen andre lands kulturer.

I Spania, som er på motsatt ende av tabellen, mener kun to av ti at den spanske kulturen er overlegen andres.

Professor ved Sosialantropologisk institutt ved UiO, Thomas Hylland Eriksen, er ikke veldig overrasket over nordmenns syn på egen kultur.

– Det har nok dels å gjøre med vår egen rikdom. Vi er også et velorganisert samfunn med lite korrupsjon og høy tillit. Men når man sier seg enig i at kulturen er overlegen, er det lite heldig, sier han.

– Det betyr at vi mener vi har lite å lære av andre. For eksempel av italiensk matkultur, britisk humor osv. Vi mister nysgjerrigheten, noe som fort kan skje med små, rike land.

– I fjor raste debatten om norske verdier, tror du det kan ha spilt noen rolle?

– Nei, det tror jeg ikke. For å si det sånn, for bare 30–40 år siden, før Norge ble et rikt land, så var det vanlig at vi så opp til andre. Da jeg vokste opp på 70-tallet så vi opp til Sverige, som hadde ABBA, Ikea og Volvo. Vi så opp til amerikanerne og britene. Det ser vi nok mindre av i dagens samfunn, svarer han.

Nest minst kristne landet i Vest-Europa

Andelen av den norske befolkningen som anser seg selv som kristen, er 51 prosent. Sammenlignet med Portugal, som er det landet hvor flest identifiserer seg selv som kristne, er vi et godt stykke bak. Der identifiserer 83 prosent av de spurte seg som kristne.

Det er kun i Nederland hvor en mindre andel identifiserer seg som kristen: kun fire av ti nederlendere gjør det.

I Norge er andelen som sier de er ateister, agnostikere eller ikke har noen religion 43 prosent. Også her blir vi slått av nederlenderne, hvor nesten halvparten sier de er ateister, agnostikere eller ikke har noen religion.

Katolikker mer negative til muslimer

Katolikker og protestanter i Vest-Europa har generelt ganske lik praksis når det gjelder å etterleve sin egen religion.

De skiller seg derimot i synet på minoritetsreligioner.

For eksempel er det mindre sannsynlig at protestanter har et negativt syn på muslimer, enn katolikker.

Både i Tyskland og Storbritannia mener over halvparten at de ikke vil akseptere en muslim som et familiemedlem.

Katolikker er også mer negative til at muslimske kvinner skal bære religiøse plagg og de «føler seg som en fremmed i sitt eget land» på grunn av antallet muslimer.

Frafall

De fleste i Vest-Europa beskriver seg selv som kristne. Men andelen kristne ser ut til å ha sunket, spesielt i enkelte land.

Stadig færre sier at de er kristne nå enn de som sier de ble oppdratt kristent.

Sammen med Belgia har Norge størst frafall av kristne. Her sier 51 prosent at de er kristne, mens 79 prosent sier at de ble oppdratt kristent.