Hevder at 1900 forsvinner fra Hæren og settes på mobiliseringsliste

– Om Norge gjør alvor av å kutte ut én av tre bataljoner i Hærens kampstyrke, ryker samtidig mye annet personell, og kampkraften svekkes hos de to som blir igjen.

Soldater fra 2. bataljon på øvelse i Latvia 2017. Infanteribataljonen består i dag i hovedsak av soldater i førstegangstjeneste. I fremtiden skal den utstyres med stridsvogner og andre panserkjøretøyer, mens personellet skal bestå av sivile som kan mobiliseres.

Det hevder hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygård, overfor Aftenposten.

Regjeringen har gått inn for at soldatene i 2. bataljon, som i dag utgjør én av tre bataljoner i Hærens kampstyrke, skal erstattes med sivile som skal kalles inn til årlige øvelser og om Norge havner i krig. De skal også kunne sendes på utenlandsoppdrag.

Disse soldatene har fått navnet reservister, eller mobiliseringssoldater.

Så sent som torsdag før helgen uttalte forsvarspolitisk talsmann i Høyre på Stortinget, Hårek Elvenes, at tanken om en bataljon som kan mobiliseres, men som ikke er på plass til daglig, er god.

– Kvaliteten kommer til å bli høy, sa Elvenes til Aftenposten.

Hæren er alvorlig bekymret

Men i Hæren er man, etter det Aftenposten erfarer, langt fra overbevist om det.

I et internnotat varsler Hærstaben at en slik bataljon «ikke vil ha noen umiddelbar reaksjonsevne».

Den kan tidligst være i aktivitet etter ti dager, og den kan ikke settes inn noe annet sted i landet enn i Indre Troms uten «betydelige forberedelser og tidsforbruk».

Den vil kreve 3–5 øvelser med soldatene hvert eneste år, noe det ikke er lagt opp til.

Materiellet vil til daglig stå på lager uten ettersyn.

Hæren anbefaler derimot sterkt at 2. bataljon opprettholdes, og at den på samme måte som Telemark bataljon og Panserbataljonen blir en mekanisert bataljon, som innebærer at de er mobile og har tyngre våpen, som stridsvogner og stormpanservogner.

– Hundrevis blir borte – også stridsvogner

Konfrontert med innholdet i notatet fra Hærstaben sier hovedtillitsvalgt Pål B. Nygård at en løsning der også 2. bataljon mekaniseres og får tyngre våpen, men der det eneste personellet til daglig blir en håndfull offiserer, får store konsekvenser for hele Brigade Nord.

– Rundt bataljonen finnes en rekke støtteavdelinger. Også her blir mange satt på «mobilisering» når 2. bataljon endres. Tilsammen forsvinner 1900 av 6500 hoder fra det daglige arbeidet, sier Nygård.

Han hevder også at omleggingen vil kreve en annen fordeling av stridsvogner og stormpanservogner enn i dag.

– Både Telemark bataljon og Panserbataljonen vil måtte avgi et betydelig antall stridsvogner av typen Leopard og stormpanservogner av typen CV90, sier Nygård.

Kjenner seg ikke igjen i påstandene

Orlogskaptein Per-Thomas Bøe i forsvarssjefens presseapparat sier at det på kort varsel ikke lar seg gjøre å kommentere tallene som Nygård presenterer.

Høyres Hårek Elvenes sier at han ikke kjenner seg igjen i bildet som Hærstaben og Nygård tegner.

– Det står i motstrid til utredningen av landmakten, der man konkluderte med at løsningen som er planlagt, gir en hær med større operativ evne større deler av året.

Men Elvenes legger til:

– Dersom det viser seg at det ikke er nok materiell til den hærstrukturen som er vedtatt, må man se nærmere på dette. Vi skal ikke ha en papirhær.