Ingen reprimande til politimannen som slettet VG-fotografens bilder på Nationaltheatret stasjon

Politimannen som slettet bilder en VG-fotograf hadde tatt på et ulykkessted, blir ikke straffet av Oslo-politiet.

Et VG-team som var til stede for å rapportere fra T-baneulykken på Nationaltheatret stasjon 26. august følte seg truet av Brann-fans. Men da de ba politiet om hjelp, reagerte en tjenestemann med å slette flere bilder som VG-fotografen hadde tatt på stedet. Ingen av de avbildede er den aktuelle politimannen.

Pressesjef Unni Grøndal ved Oslo politidistrikt bekrefter at episoden ikke får noen konsekvenser for tjenestemannen.

Han tok kameraet fra fotografen og ga seg til å slette en rekke bilder.

Vedkommende deltok i politioperasjonen i Oslo sentrum før kampen mellom Vålerenga og Brann.

– Denne saken blir brukt til konkret læring og gjennomgåelse av rutiner så dette ikke skal skje igjen, sier Grøndal. Hun sier hendelsen nå skal brukes i samhandling med og tilrettelegging for media.

– Ut over dette, og samtaler med tjenestepersonen, får det ikke tjenstlige følger, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Pressejuristen Jon Wessel-Aas karakteriserer slettingen av bildene som i strid med grunnloven og som et direkte angrep mot ytringsfriheten.

Følte seg truet, ba om hjelp

VG-teamet med en journalist og en fotograf var sendt til stedet for å dekke hendelsen da en 22-årig Brann-supporter ble hardt skadet etter å ha blitt påkjørt av T-banen søndag 26. august.

VGs medarbeidere følte seg truet av ampre Brann-fans etter å ha tatt flere bilder, og kontaktet en politimann for å be om hjelp. Men istedenfor å yte bistand røsket tjenestemannen, som var ikledt mørk politikjeledress og balaklava, til seg kameraet og begynte å slette flere bilder.

VG-redaktør: Aldri opplevd noe lignende

Sjefredaktør Gard Steiro i Verdens Gang reagerte sterkt på Oslo-politiets fremferd.

– Dette er helt uakseptabelt. Jeg har aldri i min tid som redaktør i Norge opplevd noe lignende, sa Steiro til Aftenposten 27. august.

Steiro har ikke vært tilgjengelig for kommentarer fredag, men har tidligere uttalt til Aftenposten at VG ser seg ferdig med saken etter at politiet har beklaget det som skjedde.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier det er bra at Oslo-politiet tar selvkritikk og bruker saken til å ta lærdom.

– De må gjøre alle politifolk klar over de reglene som faktisk gjelder på området. Det viktigste for meg er at dette ikke skjer igjen, sier hun.

– Noe politiet må se alvorlig på

Advokat Jon Wessel-Aas ved Bing Hodneland advokatselskap har tidligere slått fast at slettingen var i strid med Grunnloven. Han mener det må være helt spesielle grunner til at saken ikke får noen som helst følger for tjenestemannen.

– Denne typen handlinger er meget alvorlige prinsipielt sett, fordi de utgjør et direkte angrep på ytringsfriheten, i strid med vår egen grunnlov. Høyesterett har for eksempel i saker om trusler mot journalister på grunn av jobben de utfører, ansett det som straffeskjerpende, fordi det truer selve pressefriheten, sier han.

– Dette er en parallell situasjon. Å beslaglegge og slette journalisters materiale uten lovhjemmel, er et tilsvarende angrep på pressefriheten og de verdiene den representerer i demokratiet vårt. Dette er noe politiet må se alvorlig på, legger han til.