Ekstremnedbøren beveger seg nordover

Det varslede uværet slo fredag inn over Sørlandet med full styrke. Nå er regnet på vei nordover mot Vestfold, Buskerud og Telemark med oransje farevarsel.

Det varslede regnet nådde fredag ettermiddag Kristiansand. Det førte til store problemer, som her på Grim i Kristiansand der vannet sto høyt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

I løpet av tolv timer kan det lørdag komme opp mot 70 millimeter regn i Vestfold, Buskerud og Telemark. På Lista kom det i løpet av to timer fredag over 60 millimeter i Agder.

Ved midnatt fredag kveld vil uværet treffe Telemark, ifølge Meteorologisk institutt.

– Den mest intense delen av nedbørsfronten stanset opp over Agder i noen timer, og la igjen mye vann. Men nå beveger den seg nordover og østover, og det vi begynne å regne i lavereliggende deler av Telemark litt før midnatt, sier statsmeteorolog Bente Wahl til VG.

Oransje nivå

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået) for regn i Vestfold, Buskerud og Telemark. Det betyr fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer

Totalt kan det komme 60–70 millimeter regn i løpet av tolv timer lørdag.

– Vi venter tilsvarende mengder som i Agder, men disse fylkene er mer sårbare for nedbør enn Agder, sier Wahl.

Vannkaos på Sørlandet

Politiet rådet fredag ettermiddag folk i Agder til å holde seg innendørs og flere veier ble stengt som følge av ekstreme nedbørsmengder, deriblant E18 som ble stengt gjennom Kristiansand.

Sørlandsbanen ble stengt for all trafikk mellom Kristiansand og Nelaug og det er foreløpig uklart når den kan gjenåpnes.

En rekke biler sto under vann flere steder i Agder og til og med en bergingsbil måtte selv berges fra vannmassene i Grim i Kristiansand, ifølge NRK. Brannvesenet i Kristiansand opplyser om å ha fått inn over 70 meldinger om vann som fosser inn i kjellere.