Norge

Krever kraftig lønnsøkning

Norske lønnstagere kan åpne lommebøkene for solide lønnstillegg neste år. I gjennomsnitt kan årslønnen øke med nesten 25 000 kroner.

Forbundsleder Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet vil ha tillegg over gjennomsnittet. Foto: SVEIN ERIK FURULUND

  • Forf>svein E. Furulund (foto)
  • <forf>sigurd Bjørnestad <

Neste år ligger det an til et av de aller beste lønnsoppgjørene på 20 år. Adm. direktør Øystein Olsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) er sistemann ut med prognoser i høst. Han topper de andre spåmennene med en lønnsvekst på hele 6,2 prosent neste år.— Det stramme arbeidsmarkedet fører til at lønnsveksten er på vei opp. Dette er noe vi har sett lenge. Arbeidsmarkedet blir stramt også fremover. Dette, kombinert med god lønnsomhet i næringslivet, gjør at lønnstagerne vil ta ute en større del av resultatet enn i tidligere år. - Har bedriftene råd til dette?- Vi tror at bedriftene har råd til så høye lønnstillegg i et år eller to. Det er basert på basert på at eiernes andel av verdiskapningen er høy, og at lønnstagernes andel er tilsvarende lav, sier Olsen.Han er også leder i Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), som utarbeider tallgrunnlaget for lønnsoppgjørene.

Mer enn snitt.

Forbundsleder Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet går inn i vårens lønnsforhandlinger med sikte på å skaffe sine medlemmer mer enn gjennomsnittet. - Det er et likelønnsgap mellom kvinner og menn. Ut fra utdannelse og ansvar er det rimelig å sammenligne oss med mannlige ingeniører i næringslivet, sier hun.Normann anslår gapet til 100 000 kroner.- Skal vi redusere noe av dette gapet i årets oppgjør, må kvinnedominerte yrkesgrupper som oss få mer enn andre, sier hun.

Kroner.

Hvis SSBs anslag slår til, betyr det at lønnen pr. årsverk kan øke med nesten 25 000 kroner neste år. Med unntak av 1998, er en lønnsvekst på over 6 prosent den høyeste siden den kollektive kjempefesten i norsk økonomi gikk inn i bakrusen på slutten av 1980-tallet.Gjennomsnittlig lønn pr. årsverk var i fjor 360 000 kroner, mens den i år kan ligge an til å havne rundt 380 000 kroner. Andre prognoser som kom tidligere i høst, ligger noe lavere enn SSB. Når det korrigeres for at prisveksten spiser opp noe av tilleggene, blir neste år ikke fullt så bra som i år. Prisfall på strøm i år drar ned den samlede prisveksten, slik reallønnsveksten i år blir den sterkeste på 25 år. Men også neste år blir bra.

Svekker.

SSBs prognoser for lønnsveksten er basert på historiske sammenhenger i norsk økonomi. Olsen sier så høye tillegg svekker konkurranseevnen.- Over tid er det derfor neppe grunnlag for at norske lønnstagere bevilger seg tillegg lang over konkurrentlandene, særlig ikke hvis de økonomiske tidene blir mer normale. Det må i så fall basere seg på at norske arbeideres produktivitet stiger raskere enn i utlandet. Det er ingen grunn til å regne med at det er slik over tid, sier han.

Mye å hente.

Statistikken viser at lønnstagerne i næringslivet de siste årene har fått stadig mindre av kaken til fordeling i bedriftene. Dette er en del av en internasjonal trend.I næringslivet, eksklusive utenriks sjøfart og oljevirksomhet, har lønnstagernes andel av kaken til fordeling sunket fra litt over 70 prosent i 2000 til rundt 64 prosent i 2006. Olsen tror fallet vil flate ut eller snu.- Høye lønnstillegg, slik vi og andre spår, vil bidra til dette. Lavere priser for våre eksportprodukter vil bidra til det samme. Det vil svekke overskuddene, og det er erfaring for at dette går mest utover eiernes inntekter, sier han.

Les også

"Gutta på gølvet" bestemmer