Okkuperte mot privatisering

Boligblokken i Mor Go'hjertas vei ble i fjor okkupert av en gruppe som kalte seg "boligaksjonen". Okkupantene ble boende et drøyt halvår, før de ble kastet ut.

  • Ingrid Wærp

"Vi er en gruppe bostedsløse mennesker som aksjonerer mot privatisering av kommunal eiendom. Det er mange i Oslo som ikke har et sted å bo, samtidig som mange kommunale boliger står tomme," sa en av okkupantene til Aftenposten, da boligblokken ble okkupert i oktober i fjor.Blokken som tidligere huset Bjølsen servicesenter, hadde 17 leietagere i de 60 leilighetene før okkupantene slo til. Namsmannen skal flere ganger ha forsøkt å få okkupantene til å forlate bygget i det drøyt halve året de bodde på Bjølsen — uten å lykkes. I begynnelsen av april var det imidlertid stopp for husokkupantene, etter at Oslo kommune og Boligbygg solgte bygården til private eiere. I begynnelsen av mars kom namsretten med en kjennelse som ga rett til å fjerne de ulovlige beboerne, og rundt hundre politifolk deltok i utkastelsen av de vel 40 husokkupantene 12. april. Aksjonen var en av de største mot husokkupanter i Oslo, siden 1980-tallet.