Norge

Snart for sent

Sjekk aksjene dine før torsdag!

- Aksjer er blitt for komplisert, til og med siviløkonomer og andre velutdannede får fort problemer med å svare på henvendelser fra Ligningskontoret, sier Fridtjof Wiese.
  • Forf>jon Hauge (foto)
  • <forf>karianne Larsen <

Les også:


Aksjonærregisteret ble opprettet i forbindelse med den nye skattemodellen for aksjer.

Registeret skal være et hjelpemiddel for aksjeeiere, et sted der de kan få informasjon om sine aksjer.

I underkant av 600.000 aksjeeiere har fått tilsendt et forhåndsutfylt skjema fra Skatteetaten på grunnlag av opplysningene fra registeret. Problemet er bare at mange har fått tilsendt oppgaver med store feil, og endelig frist for innlevering av korrekt informasjon er torsdag.

— Kjøp aksjer nå!

Møte en vegg.

Skattebetalerforeningen får mange henvendelser fra publikum som lurer på hvordan de skal gå frem for å rette opplysningene.

Foreningen reagerer kraftig på hvordan myndighetene har opptrådt overfor skattebetalerne.

— Vi reagerer på at mange ikke har fått korrekte verdier i sine oppgaver fra aksjonærregisteret. Aksjeeiere har utallige ganger siden 2004 justert tallene og sendt disse inn, uten at tallene er blitt korrigert. De har i stedet fått oppgavene tilbake med samme feil gjentatte ganger, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange.

Han påpeker at mange ikke har fått formell advarsel og begrunnelse for hvorfor tallene ikke blir korrigert, noe man har krav på. Foreningen ønsker at fristen ikke skal være endelig.

— Man har ikke lenger klagerett etter 22. november dersom man senere skulle finne feil, påpeker Stordrange.

Nye markeder lokker småsparerne.

Får ikke hjelp.

Stordrange tror at mange har måttet søke profesjonell hjelp for å få orden på dette.

— Dette er komplisert, og man er avhengig av å treffe riktig person for å få hjelp på ligningskontoret. Av den grunn har nok mange måttet søke kostbar bistand. Hvis du har mange aksjer og mye feil, kan det være en vanskelig jobb. Ikke alle har tid eller muligheter til å gjøre dette selv, sier Stordrange.

Les også: Elsker norske aksjefond.

Revisor- og regnskapsførerbransjen rapporterer om mange henvendelser fra folk.

— Vi får mange henvendelser, men har ingen oversikt over hvor mange det gjelder. Vi har forsøkt å få opplysninger om dette fra Skatteetaten, men de er beklageligvis meget tilbakeholdne med denne type informasjon, sier Per-Ole Hegdahl, advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF).

Systemfeil.

Han påpeker at de gjennom kontakter i ligningskontorene har fått bekreftet at det er systemfeil i registeret.

— Det største tankekorset er at mange nok blir oppgitte og gir opp. Mange tenker at de tar dette når de skal selge aksjene sine. Men dersom du har feil inngangsverdier i dag, vil du trolig få problemer med å få endret det i fremtiden, opplyser advokaten.

Hans Nedberg, revisor og daglig leder av Revisjon AS, mener at skattereformen setter rettssikkerheten for vanlige aksjonærer i fare.

- Det er "bare mennesker" som skal samle og bekrefte disse til dels gamle verdiene, og alle vet hvordan det står til med folks arkiver, hukommelse og evner når det gjelder historiske data. Jeg tror mange legger sakene til side, og tror alt er i skjønneste orden, sier Nedberg.

Han synes modellen virker halvhjertet fra myndighetenes side, og at det ikke er blitt satt av nok ressurser til å kvalitetssikre systemet.

Miljøaksjer den neste boblen?

— Det kan være små barn eller syke mennesker som ikke får med seg hva som skjer med aksjene. Og enda verre blir det fra neste år, når vi ikke engang trenger å signere på selvangivelsen, påpeker revisoren.

Færre vil kjøpe aksjer.

Nordmenn har lite aksjer sammenlignet med våre naboland. Skattebetalerforeningen tror at flere vil stille seg skeptiske til å kjøpe aksjer fordi det blir for komplisert.

— Så lenge det medfører så mye ekstra arbeid på grunn av feil i aksjonærregisteret, vil nok mange tenke seg om. Mye av eventuelt utbytte vil bli borte dersom man må bruke dyre advokater eller revisorer til å hjelpe med skjemaene, sier Stordrange.

-Svært beklagelig

Avdelingdirektør Sven Rune Greni i Skatteetaten påpeker at det er flere årsaker til de gale verdiene.

— Dette skyldes blant annet at Skatteetaten har måttet fastsette verdiene ved skjønn, for eksempel fordi aksjonæren ikke har returnert skjema, ikke har oppgitt noen verdi, eller at aksjonær og skattemyndighet er uenige om verdien. I andre tilfelles skyldes avviket dessverre direkte feil, forklarer Greni.

At flere har opplevd å få tilbakesendt feil opplysninger selv etter at de har sendt inn korrekte verdier, beklager han.

- Noen har opplevd at det ikke er blitt tatt hensyn til opplysninger de tidligere har gitt. Dette er svært beklagelig. Så vidt vi kan se gjelder det heldigvis et begrenset antall aksjonærer, men det er uheldig og uforståelig for dem som er rammet, sier avdelingsdirektøren.

Han ber berørte klage til sitt lokale ligningskontor, men påpeker at ansvaret for å levere inn korrekt informasjon ligger hos aksjeeieren selv.

Les mer om aksjer på Aftenposten.no.

Sparer du selv i aksjer? Del dine erfaringer med andre lesere i kommentarfeltet til høyre.

Les også

  1. Nye markeder lokker småsparere

  2. Elsker norske fond

  3. Miljøaksjer den neste boblen?

  4. Slik sparer du trygt

  5. <span style="font-size:90%">Investerer i krig, tobakk og gambling</span>

  6. Orker ikke mer

Skattebetalerforeningens Jon H. Stordrange reagerer kraftig på Skatteetatens manglende informasjon.