«KrF har fokus på at ekteskapet skal være mellom to av motsatt kjønn»

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

Navn: Finn Tellsgård

Alder: 62

Utdanning: cand. real (fysikk og matematikk)

Bosted: Asker

Stemt KrF: Hele livet 1. –Hvorfor valgte du KrF? — Fordi partiet tok best vare på prinsippet om solidaritet: Å dele og å stå på de svakes side både nasjonalt og globalt, og fordi KrF jobber for trygghet og omsorg for mennesket fra vugge til grav. 2. –Hvilke tre saker er du spesielt glad for at ditt parti setter på dagsordenen? –Jeg er veldig opptatt av at partiet har familiespørsmål som en viktig sak: Jeg er glad for at KrF har fokus på at ekteskapet skal være mellom to personer av motsatt kjønn og at man skiller mellom ekteskap og partnerskap. Jeg er også glad for at KrF er opptatt av global solidaritet og u-hjelp, samt at KrF kjemper for miljø og klima. 3. –Bør flere offentlige oppgaver overlates til private? –Det er umulig å svare ja eller nei på det. I prinsippet mener jeg at alle omsorgsoppgaver enten bør utføres av det offentlige eller av ideelle organisasjoner, men en del tekniske oppgaver kan med fordel løses og overlates til private. 4. – Er skatter og avgifter generelt for høye i Norge? –Nei, ikke i forhold til de velferdsgodene vi får igjen. 5. –Hva bør Norge satse mest på i årene fremover, vei eller tog? –Det avhenger veldig av hvor man bor. En som er vant til kjøre i kø på E18, og vet hvor mye forurensning det blir av køene, vil si at man må satse på veistandarden i pressområdene. Men ellers bør man prioritere tog på de lange strekningene. 6. –Hva er den alvorligste utfordringen for norske politikere, finanskrisen eller klimakrisen? –På kort sikt finanskrisen, på lang sikt klimaspørsmålet. 7. –Bør muslimer få starte egne skoler i Norge? –Det bør vi akseptere, spesielt i landets største byer. 8. –Bør Norge sende flere soldater til Afghanistan? –Det er jeg veldig skeptisk til. Hvis jeg må svare ja eller nei, blir svaret nei. 9. –Hva ville du stemt om KrF ikke fantes? –Jeg ville nok stemt i retning av Arbeiderpartiet. 10. –Hvilket parti er det verste du vet? –Det partiet jeg minst sannsynlig vil stemme på, er Frp.

Les også

Priser familien med milliarder

Finn Tellsgård, som jobber i Veritas utenfor Oslo, er glad for at partiet han stemmer på, er opptatt av familiepolitikk - her illustrert med noen ikke helt ferske familiebilder.