Norge

– Det er svært positivt. Rotavirus er så godt som utryddet.

Tia Maria ble innlagt på sykehus med rotavirus da hun var bare noen måneder. Dehydrert og medtatt måtte hun få næring rett i blodet for å overleve. Nå har en vaksine mot diaré og oppkast nærmest utryddet sykdommen blant de minste i Norge.

Det er fem år siden Tia Maria Bråstad Kleppe ble innlagt på sykehus med voldsom diaré og oppkast. Nå blir nesten ingen barn innlagt – fordi de er vaksinert.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Da lillebror Timmy Andre ble født noen år senere, var foreldrene ikke i tvil og han var en av de første babyene som fikk vaksine mot rotavirus. Ni av ti spedbarn blir vaksinert, og rotavirus er nesten utryddet fra norske sykehus.

Opprømt barnelege

– Det er en svært positiv utvikling. Rotavirus er så godt som utryddet. Men effekten er ikke uventet, sier overlege Astrid Rojahn ved Ullevål sykehus.

Hun er en av dem som lenge kjempet for at vaksinen mot rotavirus skulle bli innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Hun var legen til Tia Maria.

En foreløpig studie viser en betydelig nedgang i antall barn under fem år som blir henvist til sykehus med mage-tarminfeksjoner uansett årsak etter innføring av vaksinen.

I 2013 og 2014 ble 400 og 500 små barn innlagt med omgangssyke ved OUS. I 2016 var tallet redusert til 160.

På landsbasis er nedgangen på hele 86 prosent, dersom man ser på antallet innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon i 2016 sammenlignet med et gjennomsnitt i perioden 2014–2015.

Det er også en nedgang i sykehuskontakter hos større barn i alderen tre til fem år som ikke er vaksinert. Det kan indikere en indirekte beskyttelse fra vaksinen.

– For barna betyr det selvsagt mindre plager og ubehag å slippe sykdommen. Men også for foreldre er det bra å slippe all engstelse og uro en sykehusinnleggelse medfører, sier Rojahn.

  • Geografisk forskjell i antall innleggelser: Kort vei til sykehus er viktig

Mammaen til Tia Maria og Timmy Andre husker godt da datteren ble innlagt på sykehus bare noen måneder gammel.

– Vi skiftet bleier hele tiden. All næring gikk rett gjennom jenta og hun var veldig svekket, sier Inger Marie Bråstad.

Tia Maria ble innlagt på sykehus med rotavirus, med diaré og oppkast. Lillebror Timmy Andre var en av de første spedbarna som fikk vaksine mot sykdommen.

Mor: Det var en traumatisk opplevelse

Da lillebror Timmy Andre ble født april 2015 var ikke foreldrene i tvil et øyeblikk. Han skulle vaksineres.

– Vi ville ikke gjennom den traumatiske opplevelsen en gang til. Det er veldig fint at barn nå kan vaksineres mot denne sykdommen, sier Inger Marie Bråstad.

Tone Bruun, overlege på avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet synes også det er bra at mange foreldre har tatt imot tilbudet om å vaksinere barna sine og ønsker å beskytte dem mot denne sykdommen.

– Rotavirusinfeksjon kan forårsake alvorlig dehydrering, spesielt hos de minste barna, sier Tone Bruun.

Vaksinen gis i munnen

Rotavirusvaksinen Rotarix ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet som et tilbud til alle barn født fra og med 1. september 2014.

Før dette var rotavirusinfeksjon årsak til rundt to tredjedeler av alle sykehusinnleggelser med diaré og oppkast blant sped- og småbarn i Norge.

Rotavirusvaksinen gis i munnen. Vaksinasjonen består av to doser som gis ved seks og rundt tolv ukers alder. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at pr. september 2017 er vaksinasjonsdekningen for første dose 92 prosent og andre dose 87 prosent.

Barnelege Astrid Rojahn, Tia Maria og mamma Inger Marie Bråstad på sykehuset.

662 meldinger om bivirkninger

Siden oppstarten av vaksinasjonsprogrammet i 2014 og frem til juni 2017, har totalt 148.277 barn blitt vaksinert med minst én dose.

Helsepersonell har sendt inn 662 bivirkningsmeldinger for rotavirusvaksine. De aller fleste symptomene som meldes er milde og forbigående og vurderes som lite alvorlige, ifølge Folkehelseinstituttet.

De hyppigst meldte bivirkningene er diaré og oppkast/gulping, magesmerter, gråt og uro. 13 prosent av meldingene gjaldt symptomer som medførte sykehusinnleggelse. De er derfor klassifisert som alvorlige, selv om hendelsen i seg selv ikke nødvendigvis er alvorlig.

– Det er, og skal være, lav terskel for å legge inn spedbarn som har feber eller nedsatt allmenntilstand for å avklare årsaken, sier Bruun.

Les også

  1. Barn med meslinger også i Oslo: Her er rådene for vaksinasjon før ferien

Les mer om

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Vaksine
  3. Sykehus