Norge

Politiet bruker omtrent én milliard årlig på IKT

En kommende utredning peker på svakheter i organiseringen.

Politiet har brukt omtrent én milliard kroner på drift og investering i IKT-systemer over flere år. Bildet viser to innsatsledere i Østfold politidistrikt, der innsatsledere og enkelte i ledelsen har tatt i bruk nettbrett i politibilene. Foto: Henning Carr Ekroll

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Et utvalg skal se på ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering i politiet. Det høye beløpet overrasker lederen for utvalget, som også ser på hva politiet har fått for pengene.

Det er fagbladet Politiforum som har fått tallene og som først omtaler saken.

— Vi ser at det brukes mye penger på IKT i politiet i Norge sammenlignet med politiet i andre land og IT-intensive virksomheter. Da blir hypotesen at det først og fremst ikke er midler det står på, men organiseringen, sier Arne Røksund til Aftenposten.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan norsk politi forteller at de drukner i datatrøbbel.

Har du kjennskap til IT-situasjonen i politiet? Kontakt Aftenpostens journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

- Hvor lenge har man brukt så mye penger på IKT årlig?

— Akkurat det kan jeg ikke svare på, men dette er ikke et øyeblikksbilde. Dette mener jeg er et tall som har vedvart over mange år, sier Røksund til Aftenposten.

Drift for 700 millioner kroner

Stort mer ønsker han ikke å si, og viser til at utvalget er midt i arbeidet med utredningen som overleveres til Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av juni.

— Vi er et reformutvalg, og skal komme med forslag til hvordan politiet kan gjøre ting bedre. Vår jobb er å finne gode løsninger, sier Røksund.

Ifølge Politiforum, ble det brukt 348 millioner til investeringer og 700 millioner kroner til drift i 2012. I tillegg skal politiet ha flere hundre ulike lokale applikasjoner som driftes av det enkelte politidistrikt.

— En tolkning av det vi her har funnet, er at politiet ikke bruker teknologien for å endre måten å arbeide på, men for å lappe på måten man fra før av arbeider på. Hvis dette er riktig tolket, mener vi det ligger et stort potensiale i å ta i bruk teknologi på en helt annen måte enn i dag, noe som vil kunne effektivisere politiet, sier Røksund til Politiforum.

Ligger ti år bak svenskene

Aftenposten har tidligere besøkt politiet i Sverige. I 2011 tok svenskene i bruk et datasystem som gjør at saksgangen fra anmeldelse skrives til eventuell straff er heldigital. Politifolkene har i tillegg tilgang til de samme datasystemene som på kontoret når de er ute i felt, med en liten bærbar PC. En tilsvarende mobil løsning er tilgjengelige for noen få politifolk i dag.

Merverdiprogrammet, et prosjekt som skal endre IT-hverdagen i norsk politi, vil ikke være gjennomført før i 2021 dersom alt går etter planen og Politidirektoratet får de nødvendige bevilgningene over statsbudsjettet i 2015. I enkelte politibiler har man i dag muligheten til å gjøre oppslag i registre.

- Vi har grunnlag for å si at det er en svakt utviklet teknologistøtte for politiet. En nærliggende konklusjon på dette, er at det er bedre å utvikle det man har av systemer, i stedet for å lage nye applikasjoner for å bøte på det som ikke fungerer, sier Røksund til Politiforum.

Han råder de ansvarlige til å se på politiet i sammenlignbare land, der de har systemer og modeller som fungerer.

Aftenposten har vært i kontakt med Politidirektoratet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Politiforum skriver at de kun har publisert et utdrag av intervjuet med Røksund. Hele intervjuet publiseres i mars-utgaven.

 1. Les også

  Må vente ti år lenger enn svenskene på digital arbeidshverdag

 2. Les også

  Politiet satser på nettbrett i felt

 3. Les også

  I 2013 skal politiet få Internett som fungerer

 4. Les også

  Strømbrudd på ett sted slo ut politisystemer i hele landet

 5. Les også

  Fremskrittspartiet lover å betale politiets IKT-regning

 6. Les også

  Sterk kritikk av Politidirektoratet

 7. Les også

  Svensk polis-Passat: 490.000 kr. Norsk politi-Passat: 883.000 kr.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiets IT-sjef slutter i protest

 2. NORGE

  Vårt nye supervåpen, skrøt politisjefene. 11 år senere er våpenet som skulle stoppe utenlandske kriminelle, ennå ikke i bruk.

 3. NORGE

  Datatrøbbel i politiet forsinker etterforskning

 4. NORGE

  Flere av politiets datasystemer er nede i hele Norge

 5. NORGE

  Her bruker politiet i Sverige 15 minutter på en jobb. For norsk politi tar det fem dager å gjøre nøyaktig det samme

 6. NORGE

  Dette dokumentet viser overforbruk av 37 millioner skattekroner. Slik ble det skjult for offentligheten.