Norge

Norske soldater solgte uniformer og ammunisjon på nett

I fjor ble 211 saker om vinningskriminalitet i Forsvaret anmeldt til militærpolitiet. Det er økning på 5 prosent fra 2015.

Forsvaret med sine soldater på Akershus Festningfestning i forbindelse med 75-års markeringen av 9. april. (Illustrasjonsbilde.)

Det går frem av militærpolitiets årsrapport, skriver Bergens Tidende. Året før ble det varslet om 199 saker.

Terje Raknerud, etterforskningsleder i militærpolitiet, forteller at 2016 utmerket seg ved omfanget av helerisaker.

– For det meste er det snakk om militært utstyr som dukker opp for salg på Finn.no og ulike kjøps- og salgsgrupper på Facebook. I annonsene ser vi at det blir solgt klær og gjenstander som bare finnes i Forsvaret, sier Raknerud til BT.

I de fleste sakene er det tidligere vernepliktige som selger uniformer og ammunisjon, og sakene blir løst med en bot. Men det er også saker der ansatte i Forsvaret har underslått våpen og selger dem videre.

Frank Sølvsberg, oberstløytnant og talsmann i Forsvaret, sier økonomiske lovbrudd blir tatt alvorlig, og at selv småtyveri blir rapportert.

Selv om det er blitt flere vinningslovbrudd, mener Sølvsberg det ligger innenfor de normale svingningene, og at totaltallet på saker i militærpolitiets vaktjournal har gått ned.