Politikvinne dømt for å ha kjørt sivil politibil med over 2 promille

Rett før jul ble kvinnen i slutten av 30-årene dømt til 36 dagers betinget fengsel.

En politikvinne ble rett før jul dømt til betinget fengel for å ha kjørt en sivil politibil med godt over to i promille i august. Bildet er et illustrasjonsfoto og viser en sivil politibil på oppdrag.
  • Lene Li Dragland

Det var kvinnens egen politimester som tok ut siktelse i november etter at politikvinnen i august i kjørte en sivil polititjenestebil til tross for at hun hadde drukket mesteparten av en halvflaske brennevin.

En blodprøve tatt av kvinnen den sammen natten viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,33 promille, ifølge dommen fra Oslo tingrett som kom 17. desember. En blodprøve tatt litt senere på natten viste 2,27 i promille.

Fikk ikke ubetinget fengsel

Kvinnen tilsto i retten og retten finner det bevist at hun har handlet forsettlig.

Aktor ba om at straffen ble satt til 36 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år med vilkår om promilleprogram og en bot på 35.000 kroner. Samtidig ba de om at kvinnen mistet førerkortet i tre år.

Vanligvis er straffen for promillekjøring med promille over 1,2 ubetinget fengsel. Retten konstaterer at det i denne saken er snakk om langt høyere promille, over 2.

Retten fremhever imidlertid at kvinnen har ønsket promilleprogram, og er vurdert som egnet for dette av kriminalomsorgen.

Dermed gikk retten med på en betinget fengselsstraff i 36 dager med vilkår om gjennomføring programmet.

Hun ble også idømt en bot på 30 000 kroner og fradømt retten til førerkort i tre år. Kvinnen vedtok dommen.

Har sagt opp stillingen

— Dette er en alvorlig sak og den viser også at vi har et politikorps som klarer å avsløre sine egne. Det er heldigvis sjeldent at det avsløres slike type hendelser hos polititjenestemenn. Jeg er stolt over at politidistriktet også håndterer en slik sak etter boken, sier politimesteren i det aktuelle politidistriktet.

Politimesteren opplyser at kvinnen har sagt opp sin stilling og ikke lenger jobber i politiet.