Norge

Gir en halv milliard for å få fart på innføringen av Europas supersignalsystem

Bergensbanen er en forsinket versting. Trøsten er at den er først i Sør-Norge når Regjeringen i 2016 vil bruke 544 millioner på Europas nye supersignalsystem.

Det nye europeiske signalsystemet ERTMS er på plass i 2021-22.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Én uke var fler enn hvert annet tog forsinket. To andre uker lå punktligheten på 59 og 69 prosent.

Med slike tall hevder Bergensbanen seg igjen i toppen av jernbanens verstingliste, på Jernbaneverkets statistikk for de siste åtte ukene.

At reisetiden på Bergensbanen de siste 40 årene er redusert med kun 11 minutter, slik Aftenposten nylig kunne fortelle, er en ting. Reduksjonen er kun et faktum om togene holder rutetidene. Det gjør de ikke.

Langdistansebaner først i køen

Nå kan Aftenposten fortelle at Regjeringen vil gi over en halv milliard kroner til prosjektet med å innføre ERTMS – Europas supersignalsystem – i Norge. Det er en økning på 85 prosent fra saldert budsjett i 2015.

Etter at Østfoldbanens Østre linje tok i bruk ERTMS i august, står Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen for tur. I dag kvalitetssikres prosjektene, mens selve utbyggingen av ERTMS på Bergensbanen skal skje i 2021-22.

Hvor mye ERTMS får man for en halv milliard?

— Vi kan ikke være helt konkrete på hvor mye vi greier å forsere ERTMS-utbyggingen, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær John-Ragnar Aarset på besøk hos Jernbaneverkets signalanlegg nær Oslo S. Her står vegg på vegg med releer, som representerer signalteknologi fra 1950- og 60-tallet. Til venstre Olav Pettersen, leder Teknisk operativ støtte i JBV.

— Men får går bevilgningsøkningen gjennom får vi gjort unna mer forberedende arbeid og tilrettelegging før selve utbyggingen, sier han.

— Grunnen til at vi gjør dette er at en for stor del av ERTMS-utbyggingen er planlagt i siste del av perioden 2014–2030. I årene som kommer skal det bygges mange nye strekninger. Da må unngå at «gammel» signalteknologi bygges inn som så må byttes ut etter noen år.

— I tillegg er det et sterkt behov for å få på plass ny teknologi der vi i dag har gamle og avleggs signalsystem, sier Aarset.

Kan begynne å grave grøfter på Bergensbanen

Sverre Kjenne er en av prosjekttoppene i Jernbaneverket på ERTMS.

— Dette er strålende nyheter. Det viser at Regjeringen står samlet rundt ERTMS-utbygging, sier Kjenne.

- Hvilken effekt gir pengene egentlig?

— Det gjør at vi kan få ut anbud på utbygging av ERTMS neste år. Det kan også gjøres forberedende arbeider på de første linjene, som å grave grøfter. Dette gjør at vi reduserer risiko, at selve utbyggingen blir bedre forberedt.

Ekstra millioner sørger for at man kan komme i gang med å grave grøfter langs Bergensbanen, for å implementere det nye signalsystemet ERTMS. Her gjøres arbeid i Brynsbakken nær Oslo S.

— Men kan utbyggingen gå fortere?

— Vi har allerede en stram timeplan, men ja, det er et potensial her.

Kaldstart for ERTMS på Østre linje

Fra å være en av landets mest gammeldagse jernbanelinjer ble linjen gjennom Indre Østfold i august plutselig landets mest moderne.

- Hva er erfaringene med ERTMS så langt fra Østre linje?

— Omtrent som forventet. Vi har funnet utfordringer med utstyret fra leverandøren.

- Hva med punktligheten?

— Akkurat nå er den dårligere her enn for øvrige jernbanelinjer generelt. Men vi skal huske at dette er en revolusjon, vi har kjørt med det nye systemet én måned. For de andre linjene har utstyret stått der siden 1960-tallet.

- Har dere oversikt over svakhetene?

— Definitivt. Forsinkelsene kommer ikke til å vare, sier Kjenne.

Danmark med fullt utbygget ERTMS i 2021

Med massiv bruk av penger fra oljeinntekter la Danmark grunnlaget for full utskifting av sitt signalsystem. Et splitter nytt jernbanenett skal stå klart i 2021. Eksperter hevder at landet da vil kunne toppe listen «best på jernbane» i Europa.

Les her om hvilket land som ifølge seks norske eksperter topper denne listen.

Les mer om

  1. Samferdsel