32 barnevernsbarn har flyttet mye mer enn andre fra institusjon til institusjon.
22 av dem har alvorlige psykiske lidelser.
Mange har ikke bare én, men flere diagnoser.
De har vært under barnevernets omsorg i flere år og er blitt flyttet minst ti ganger. Likevel står det ingenting om helsen til fire av barna.

Diagnosene ingen hadde oversikt over: Dette lider noen av de sykeste barnevernsbarna av

Som Aftenposten har avdekket, har ingen visst hvor mange alvorlig syke barn som havner i barnevernet. Det hadde ingen etat gransket. Myndighetene hadde heller ikke undersøkt om barn med sammensatte lidelser får den helsehjelpen de trenger.

Aftenposten kunne i går avsløre at 261 barn er blitt flyttet til sammen over 2000 ganger mellom ulike barnevernsinstitusjoner.

Mange av dem får ikke den omsorgen eller hjelpen de trenger. Blant de 261 er det noen som er blitt flyttet mer enn andre:

32 barn er blitt flyttet minst ti ganger siden de kom under barnevernets omsorg.

Mange av dem har opplevd omsorgssvikt, rusmisbruk i hjemmet eller er blitt utsatt for vold og overgrep, viser Aftenpostens kartlegging.

Vi har gjort et dypdykk i historiene deres. Nå kan vi fortelle hva noen av de sykeste barna i barnevernet lider av.

Les hele saken med abonnement