Advokatene nekter å avblåse aksjon. Avfeier justisministerens krav.

Justisministeren vil at advokatene skal avblåse aksjonen som rammer Høyesterett. Urimelig og ikke nødvendig, svarer Advokatforeningen. Nå skjerpes tonen i den betente konflikten.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kaller advokatenes aksjonen en boikott. Advokatforeningen firer på sin side ikke på noen krav.

Advokatene aksjonerer for bedre økonomiske vilkår i den offentlige rettshjelpsordningen. De vil ha en ny, årlig forhandling om hvordan ordningen skal innrettes og justeres.

Advokatene mener de må få bedre betalt for at ordningen skal bli rettssikker og bærekraftig. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kaller aksjonen en boikott og har avvist kravene kontant.

Den fastlåste konflikten setter en rekke saker på vent i Høyesterett. Per nå er det 14 saker i kø. Den ferskeste ble henvist tirsdag, en sak om møteplikt for vitner

For å få til en løsning har Advokatforeningen ønsket at statsråden skal gå sammen med dem for å be Riksmekleren om hjelp til å megle.

Riksmekleren har sagt seg villig til å vurdere dette. Men da må han få en felles henvendelse fra begge partene. Det nekter Mehl å bli med på.

Men i et brev til foreningen fredag sa justisministeren at hun er villig til å til å bringe inn en «nøytral tredjepart». For at det skal skje, har hun én forutsetning: at det hun kaller «boikotten», avsluttes.

– Årets budsjett er behandlet og vedtatt i Stortinget. Advokatforeningen må, som alle andre, forholde seg til de ordinære budsjettprosessene, sier hun.

Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen, har svart justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Advokatene vil ikke gi seg

Tirsdag sendte Advokatforeningen sitt svar på brevet til statsråden. Der kommer det frem at advokatene ikke har noen plan om å gi seg. De mener Mehls krav om å avslutte aksjonen hverken er rimelig eller nødvendig.

Justisministeren vil ikke bruke Riksmekleren. Hun vil heller ikke utdype hvem hun ser for seg kan være en nøytral tredjepart som kan megle i konflikten.

I brevet til Mehl fastholder advokatene at de mener Riksmekleren er det beste alternativet for megling. De viser til både kompetanse og erfaring. Samtidig skriver de at de vil vurdere andre forslag om justisministeren har det.

Aftenposten stilte mandag spørsmål til Mehl om hvem hun ser for seg kunne vær en slik nøytral part, men det ønsket hun ikke å utdype.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland.

Konflikten mellom advokatene og regjeringen handler om penger i et budsjett. Den ligger utenfor det såkalte tariffsystemet. Dermed er den ikke en del av riksmeglerens lovbestemte oppgaver.

Derfor vil det ikke komme noen initiativ fra riksmeglerens side for å få partene til megling. Det må komme fra partene selv.

I brevet skriver Advokatforeningen at de er enig i at den pågående konflikten ikke er en arbeids- eller lønnskonflikt i tradisjonell forstand.

«Det vil den selvsagt heller ikke bli, ved at vi lar Riksmekleren megle», hevder foreningen.

Høyesterettsjustitiarius Torill Marie Øie.

Tok ut 13 saker av aksjonen

Måten Advokatforeningen har aksjonert på siden november i fjor, er å ramme Norges øverste domstol. Alle forsvarere med møterett i Høyesterett er anmodet om ikke å gjennomføre ankeforhandlinger i Høyesterett mens aksjonen varer.

Høyesterett er ikke part i konflikten, for den handler ikke om betalingen advokatene får der. Men aksjonen har ført til en lang kø av saker som hoper seg opp. Da 26 straffesaker sto på vent søndag, kalte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie situasjonen alvorlig.

Mandag tok Advokatforeningen ut 13 saker som var dekket av aksjonen. De sa de gjorde det av hensynet til saksavviklingen i Høyesterett. I tillegg ga de dispensasjon i tre saker som er henvist til felles behandling.

Dermed er det nå ni straffesaker som er rammet av aksjonen, og som fortsatt ikke kan berammes.

Vil ha dialog

Høyesteretts leder, justitiarius Toril Marie Øie, sier det er gledelig at Advokatforeningen er seg sitt ansvar bevisst og nå unntar flere straffesaker fra aksjonen.

– Først og fremst er dette viktig for de tiltalte, fornærmede og pårørende som nå raskere kan få satt punktum i sin sak, sier Øie til Aftenposten.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas skriver i brevet at de håper partene så snart som mulig kan komme i dialog om en «konstruktiv måte å løse konflikten på».

I slutten av brevet gjentar foreningen forslaget om at justisdepartementet og Advokatforeningen i fellesskap går til Riksmekleren med forespørsel om å megle.