Dette koster bassengdrømmen

Les også:

Les også

Våte hagedrømmer

Type: prefabrikkert beregnet for nedgraving

Størrelse: 4 x 8 meter

Totalkostnad: fra ca. kr 240.000 til kr 280.000

Bassengpakke: fra ca. 100.000 til 190.000

Forarbeide tomt: 50-80.000. Inkluderer graving, kjøring, drenering, etc.

Montering: fra ca. 60.000 til 80.000

Sikkerhetsduk: fra ca. 20.000 (manuell) til 90.000 (automatisk)

Driftskostnader: Kjemikalier og vedlikehold: 1000. Strøm: 8000 eller mer / sesong

Ekstrautstyr: Motstrømsanlegg: fra 20.000 til 30.000. Varmepumpe: fra ca. 30.000

Egeninnsats: Dersom tomten tilsier det, kan du gjøre mye av forarbeidet på tomten selv. Er du litt nevenyttig, kan du også montere bassenget selv. NB: praksis varierer mellom kommunene. Noen kommuner krever at fagkyndige personer står for monteringen.

Type: prefabrikkert, frittstående

Størrelse: 7,3 x 3,8

Totalkostnad: 25-35.000

Bassengpakke: 20-30.000 og oppover. Inkluderer renseanlegg, streamer og stige

Sikkerhetsduk: 5000 og oppover

Oppvarming: fra 5000 (varmekolbe), solcellepanel fra 10.000

Driftskostnader: kjemikalier: 500-1000 kroner sesongen. Oppvarming fra 0,— (solcelle) til rundt 1500 kroner måneden (varmekolbe, varierer med strømprisen og temperatur)

Egeninnsats: De fleste monterer denne bassengtypen selv. Regn med noen tusen ekstra dersom du vil ha hjelp til monteringen.

Flere varehus selger frittstående bassenger helt ned til 500 kroner for små barnebasseng. Eksempelet er ifølge leverandøren solid, og kan enten bygges inn i terrasse eller stå fritt. Kan stå ute med vann i hele vinteren.

Type: støpt/murt

Størrelse: 4x 10 meter

Totalkostnad: fra 376.200

Bassengduk: 39.000

Bassengpakke: 66.000 inkl. renseanlegg, rørdeler, belysning, kjemikalier, leider

Sikkerhetsduk: 91.000 (for mindre basseng holder det med manuell duk, ca. halve prisen)

Montasjekostnad: 30.200 (bassengduk, renseteknikk og sikkerhetsduk)

Totalkostnad teknisk: 226.200

Grunnarbeid tomt/ støping: 150-200.000 (Inkl. graving på normal tomt, støping i ferdige betongelementer. NB! Sjekk prisen nøye — tradisjonell støping varierer enormt i pris)

Egeninnsats: Hvis du er litt nevenyttig, kan du støpe bassenget selv. Har du en svært enkel tomt, kan du også leie en minigraver og stå for forarbeidene selv. Bassenget blir levert med målsatte tegninger og instruksjoner.

Typisk tilleggsutstyr:

Automatisk renserobot: 16.000-28.000

Motstrømsanlegg: 35.000 (inkl. montering)

Vinterplater: 16-25.000 kroner (for sikring/tildekking utenfor sesong)

Prisene på alle typer bassenger varierer enormt. Disse eksemplene er basert på opplysninger innhentet fra leverandørene av de vanligste bassengtypene.

Disse hjelper deg videre:

HOH Birger Christensen

Bolig og Fritid

Scandinavian Pool Systems

Bassengkonsulenten

Pahlen