FHI: 16 prosent færre smittetilfeller i forrige uke

I forrige uke ble det registrert 16 prosent færre smittetilfeller enn i uken før, viser FHIs nyeste ukerapport.

– Vi har sett en utflating og forsiktig nedgang av smitten siste én til to uker. Det er veldig gledelig og sannsynligvis en effekt av økt vaksinering, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Antallet dødsfall øker, og det er foreløpig meldt om 13 dødsfall i uke 36 etter en periode på fire måneder med sju eller færre dødsfall pr. uke. Det er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Gjennomsnittsalderen på de døde i uke 36 var 87 år, melder Folkehelseinstituttet.

Antallet nye sykehusinnleggelser økte i uke 36, men det er fortsatt ikke mange sammenlignet med tidligere perioder med mye smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte.

Onsdag var 106 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Ifølge FHI kan vi vente nedgang i antall sykehusinnleggelser om én til to uker.

– Har sett utflating

Det er foreløpig meldt 8518 smittetilfeller i uke 36, ned fra 10.081 uken før. Dette utgjør 345 tilfeller pr. 100.000 innbyggere for uke 35 og 36 samlet. R-tallet er beregnet til 0,9. De fleste tilfellene meldes blant unge mellom 6 og 19 år.

– Vi har sett en utflating og forsiktig nedgang av smitten siste én til to uker. Det er veldig gledelig, og sannsynligvis en effekt av økt vaksinering. Innleggelsestallene har imidlertid økt, og henger vanligvis én til to uker etter. Forhåpentlig vil de også falle hvis den avtagende smittetrenden holder seg, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Nakstad peker på økt vaksinering av fullvaksinerte i yngre aldersgrupper som den viktigste årsaken til utflatingen.

Flertallet av innlagte er uvaksinerte

– Vi ser at mer enn 80 prosent av dem over 18 år nå er fullvaksinert. I tillegg har kommunene gjort en god jobb med å teste skoleelever. Det bidrar til at smitten holdes bedre under kontroll mange steder inntil også de over 12 år er tilbudt en dose vaksine, sier Nakstad.

Onsdag var 106 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge.

– Det har vært mange innleggelser de siste ukene, men pasientene ligger inne færre dager enn tidligere. Det gjør at sykehusene så langt har klart å holde tritt med utviklingen uten at det har gått ut over veldig mye annen behandling. Vi ser at flertallet av innlagte fortsatt er uvaksinerte, og at gjennomsnittsalderen er lavere enn tidligere, sier Nakstad.