Norge

"Pøbler, råskinn og ville dyr"

  • Roar Roar Østgårdsgjelten

Menstadkonflikten var også en kamp om folkemeningen, og fikk bred dekning i avisene.Det var de borgerlige avisene som først så at dette var "godt stoff". Arbeiderpressen i Telemark var forbausende taus om konflikten mellom streikende og påståtte streikebrytere på Menstad. A-presseredaktørene lyttet til den lokale LO-ledelsen som betraktet "spetakkelmakerne" på Menstad som kommunistiske oppviglere.

Quisling skyteskive.

Da de begynte å skrive om saken, tilla Arbeiderpressen regjeringen og Norsk Hydro ansvaret for konflikten. Forsvarsminister Vidkun Quisling ble (urettmessig) skyteskiven.En samlet arbeiderpartipresse skrev at kampen måtte føres i organisasjonsmessige former. I klartekst betydde det at kommunistene måtte fratas ledelsen.

Politiets bilde.

De borgerlige avisene la vekt på at samfunnsinteressene og statens autoritet var truet.— Det bildet som den borgerlige pressen ga av demonstrantene, lå nær opp til det bildet som politiledelsen forsøkte å gi. Det var ikke siviliserte mennesker som demonstrerte på Menstad, men pøbler, råskinn, voldsforbrytere, overfallsmenn, kommunister, mindreverdige individer og ville dyr, oppsummerer Per Ole Johansen.

Les også

  1. Slaget som endret arbeidslivet