Barnevernsledere tror at man i flere saker kommer til at det er best for barn å vokse opp i egen familie.

Åtte av ti barnevernsledere i kommunene sier seg enig eller delvis enig i at terskelen er høyere for å flytte barn fra foreldrene nå enn tidligere.

Det er fylkesnemnda som vedtar omsorgsovertagelse av barn. De får færre saker bragt inn av barnevernet i kommunene nå enn før. Årsakene til det er ikke klarlagt.

Aftenposten skrev mandag om at barnevernet overtar omsorgen for langt færre barn nå enn tidligere.

Hva skyldes nedgangen?

Les hele saken med abonnement