Norge

Har nesten ingen intensivpasienter med omikron: – Myndighetene kan løsne litt på noen av tiltakene nå

177 covidpasienter er blitt innlagt på intensiv i Norge de siste fire ukene. Bare fem av dem har fått påvist omikronvarianten. Nå mener intensivledere ved Ullevål sykehus at koronatiltakene kan myknes opp.

 • Tor Arne Andreassen
  Journalist
 • Olav Olsen
  Fotograf

Tre covid-19-pasienter får behandling på intensivkohorten på Ullevål sykehus i Oslo.

Sykepleiere og leger ser nærmest ut som romfarere i de blå draktene sine.

To menn i 50-årene er lagt i kunstig koma og er koblet til en respirator. En tredje pasient ligger bak et forheng. Det er en pasient som ikke er koblet til en respirator, men som får pustehjelp gjennom en spesiell maske.

Idet Aftenposten er inne på kohorten, blir den ene pasienten forsiktig lagt over på den ene siden. Dette er noe som blir gjort med jevne mellomrom, både for lungenes skyld og for å forebygge trykksår.

Sykepleierne følger kontinuerlig med på pasientens tilstand.

Det krever store ressurser å behandle hver eneste pasient som ligger inne på denne avdelingen. Det ligger dessuten fire andre covid-19-pasienter på en annen avdeling på intensiv.

Alle de syv intensivpasientene er smittet med deltavarianten.

Omikronpasienter ser de nesten ikke noe til her.

– God kontroll på sykehuset

En viktig begrunnelse for smittetiltakene i Norge har vært faren for at helsetjenesten skulle bli overbelastet og bryte sammen. Klokken 19.00 torsdag legger regjeringen frem hvordan tiltakene skal være fremover.

De siste ukene er de blitt færre pasienter på intensiv. Det er tre forklaringer på det:

 • Tiltakene som ble innført før jul.
 • Økt vaksinering, særlig oppfriskningsdosen til de eldre.
 • Omikronvariantens egenskaper. Den er mer smittsom, men ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom.

– Vi ser at omikron smitter mer, men det er en lavere andel av de smittede som blir så syke at de må legges inn på sykehus. Og det er færre av disse som blir så syke at de trenger intensivbehandling, sier Anne Bøen.

– Dette håper vi vedvarer. Vi er imidlertid spent på hvor mange pasienter med andre tilstander og covid som tilleggsdiagnose som blir innlagt nå som smitten i samfunnet øker.

Hun er overlege i anestesi og leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus.

Bøen påpeker at det usikkerhet omkring omikron. Ikke minst er det usikkert om de uvaksinerte får mild sykdom, slik det ser ut til at de vaksinerte får.

Nesten ingen omikron-pasienter på intensiv

Effekten av omikron merkes særlig på intensivinnleggelsene.

– Vi har hatt omikron en stund, så nå kunne vi forvente at de som fikk det først, begynte å bli så syke at de trengte intensivbehandling, men fortsatt er det nesten ingen i hele Helse sørøst, sier Bøen.

​​Mandag denne uken var det kun to pasienter med bekreftet omikronsmitte som har vært eller er innlagt på intensiv ved disse sykehusene. Den ene er vaksinert, mens den andre er uvaksinert. Begge er over 60 år. De to har fått pustehjelp, men ingen av dem har ligget i respirator. Den ene er allerede utskrevet. Den andre pasienten var mandag fremdeles på intensiv, men i bedring.

Tendensen er den samme i Danmark. Der har omikron vært dominerende i lengre tid enn i Norge. Bare 8 prosent av innleggelsene på intensiv skyldes omikron, melder Berlingske.

Risikoen for sykehusinnleggelse var 69 prosent lavere med omikron, sammenlignet med deltavarianten, viser en analyse fra FHI.

I løpet av de siste fire ukene er 177 covidpasienter blitt innlagt på intensiv. Men hittil er det bare fem pasienter på intensiv som har fått påvist omikronvarianten i hele Norge.

FHI tror omikron vil føre til en stor smittebølge i vinter. Men de tror også at smittespredningen «neppe vil gi en tilsvarende økning i innleggelser i sykehus og iallfall ikke i intensivavdelinger».

93 prosent av alle koronatestene som de siste syv dagene ble analysert ved Oslo universitetssykehus, var omikronvarianten. Men nesten alle som er innlagt ved intensiv, er altså smittet med deltavarianten.

– Vi er på en hale etter delta. Pasientene som er intensivkrevende, har ofte lange opphold. De som er på intensiv nå, er smittet med deltavarianten. Og de fleste er i bedring, og flere er på vei ut av intensiv. Tallet på intensiv har siste ukene vært nedadgående, sier Bøen.

Hanne Wikeby Asak (t.v.) og Anne Bøen mener Ullevål sykehus kan håndtere noen flere pasienter enn det de har nå.

Økte antallet planlagte operasjoner

Utsiktene er så bra at Oslo universitetssykehus (OUS) den siste uken har økt antallet operasjoner på andre pasienter.

– Ventelistene er lange med pasienter som har fått utsatt sine operasjoner, og dette plager oss. Vi må ta unna så mye vi kan, når vi nå har et vindu med litt mindre intensivbelastning, sier Bøen.

Hun møter oss ved intensiven sammen med Hanne Wikeby Asak, som er seksjonsleder for intensivsykepleien og intensivkohorten ved Ullevål sykehus.

De to mener at det akkurat nå er nok kapasitet i helsevesenet til at det er mulig med en forsiktig oppmykning i noen av tiltakene fra regjeringen.

– Myndighetene kan av flere grunner løsne litt på tiltakene nå, mener de.

Bøen mener sykehuset må være raske til å snu seg rundt og vise at de kan håndtere noen flere pasienter enn det de har nå. Det er mange pasienter som venter på operasjon.

– Da blir det også mer troverdig dersom det senere blir nødvendig å ta aktiviteten ned igjen, sier hun.

Klare til å overføre personell til covid-pleie

Både FHI og legene på Ullevål tror presset fremover kommer til å ligge mer på vanlige sengeposter enn på intensiv.

– Vi har gode planer for å ta imot et økende antall covid-19-pasienter, sier Anne Maagaard, avdelingsleder for infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Dersom færre havner på intensiv, vil pasientene i gjennomsnitt tilbringe kortere tid på sykehus. Ullevål ser dessuten en tendens til at omikron gir kortere liggetid enn delta.

Det kan bli flere pasienter som legges inn med covid-19 som hovedårsak, men også flere pasienter som kommer til sykehuset av andre årsaker, men som også tester positivt for covid-19. Det er en tendens de allerede ser.

– En joker fremover kan være konsekvensene dersom veldig mange blir smittet med omikron. Sykefraværet kan bli så høyt at det rammer bredt i samfunnet, både på sykehusene, hjemmehjelpstjenesten, politi, brannvesen, skole og kollektivtransporten, advarer Maagaard.

Avdelingsoverlege Anne Maagaard sier Oslo universitetssykehus har gode planer for å kunne ta imot flere covid-19-pasienter.

Sykehuset har areal, senger og utstyr. Det skorter på personell, men sykehuset har planer for om nødvendig å overføre 1–2 prosent av personellet fra andre avdelinger til medisinsk klinikk og akuttklinikken.

De som kan få den verste støyten, er de som jobber på sengepostene der de behandler covid-19-pasientene som ikke er så dårlig at de må på intensiv.

Der poengterer de at pandemien har vært en veldig stor belastning.

– Mange av pasientene er syke og gamle. De kan fort blir veldig dårlige uansett hvilken variant de er smittet med, sier sykepleier Stina Larsen.

Litt for mye, litt for ofte

Hun begynte å jobbe som sykepleier på infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus bare to måneder før pandemien startet. Det er blitt mange lange dager, doble vakter og overtid.

Sykepleier Stina Larsen fikk jobb på Ullevål omtrent samtidig med at pandemien startet.

Sykepleierne og legene jobber mange timer. Ofte må de ha på seg verneutstyr, slik som tette masker og visir.

– Det ender ofte med en dundrende hodepine. Det kan være hver dag, sier Magnhild Eide Macpherson, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus.

Tenkte på familie og barn

Vi får følge Macpherson og Stina Larsen inn til en av pasientene. Vi må ha på oss fullt smittevernutstyr og må gjennom en smittesluse før vi kommer inn til rommet der Odd Larsen (87) sitter alene på sengen sin. I vinduskarmen står det en vase med blomster.

Det er en 87-åring på bedringens vei vi møter.

– Jeg følte meg ikke veldig skremt og tenkte at å ta det med ro var det klokeste jeg kunne gjøre. Jeg regnet med at det kom til å bli litt lettere etter hvert, sier han.

– Jeg tenkte på familie og barn, det var helt sikkert verst for dem.

87 år gamle Odd Larsen er i ferd med å komme seg etter sykdommen.
Det var klokest å beholde roen, sier han.
I vinduskarmen står det blomster fra familien. I telefonen hadde han en god samtale med kona.

87-åringen er opprinnelig fra Jæren, men bor nå i Oslo. Trippel vaksine hindret ikke at han ble smittet, men det kan kanskje ha medvirket til at han ikke ble fryktelig syk.

Nå føler han at han er på bedringens vei, noe som så klart er en lettelse. Han har fått blomster og snakket i telefonen med kona for noen dager siden.

– Hun sa hun så gjerne ville ha meg hjem, sier Odd Larsen.

Les også

 1. Bare 30 vaksinerte og ellers friske covid-pasienter ble lagt inn på intensiven i fjor

 2. Omikron har herjet i flere uker. Nesten ingen havner på intensiven.

 3. Helsevesenet har aldri fått mer penger. Samtidig er antallet sykehussenger kuttet med 23 prosent på 15 år.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Oslo universitetssykehus (OUS)
 4. Ullevål