Norge

Vil vurdere å fengsle vrange asylsøkere

Varetektsfengsling av asylsøkere som nekter å oppgi sin identitet, er et tiltak som kommunalminister Erna Solberg (h) nå vil vurdere.

Personer med psykiske problemer skal ikke miste plass på mottak, ifølge kommunalministeren. Hun forteller at departementet har satt i gang et arbeid, i samarbeid med Helsedepartementet, om å få større oppmerksomhet om psykiske problemer hos asylsøkere. Men hun tilføyer at intet samfunn kan ha noen garanti mot at det skal klikke for enkeltmennesker.Solberg minner om at vi har en lovhjemmel for å varetektsfengsle personer som nekter å oppgi sin identitet. — Vi må vurdere om vi i større grad skal bruke den paragrafen, sier hun, men tilføyer at det i hvert tilfelle krever rettslig kjennelse. Hun er opptatt av at det må legges trykk på folk som trenerer en utsendelse ved å unnlate å samarbeide.Carl I. Hagen (fr.p.) vil at alle asylsøkere som får avslag på søknad, skal overføres til lukkede mottak. Solberg mener dette trolig er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Les også

  1. Han stoppet øksedesperadoen

  2. Knuste inventar og trakasserte beboere

  3. Dramaet fremskynder sikkerhetskontroller