Kostet 36 milliarder – fungerte ni dager – stengt hele januar

Her svarer konserndirektør i Bane Nor, Stine Undrum, på hva de tror er problemene med Follobanen. Inntil videre holdes den stengt ut januar.

Slik så det ut på Ski stasjon timer etter at Follobanen ble stengt tirsdag i forrige uke. Nå aner ingen når den kan gjenåpne.

Nå krever regjeringen at Bane Nor svarer om togkaoset og Follobanen innen neste uke.

Det tok syv år og 36,8 milliarder kroner å bygge den nye Follobanen som skulle redusere reisetiden for tog mellom Oslo S og Ski fra 22 til 11 minutter.

Etter kun ni dagers bruk stengte Bane Nor den ferske togstrekningen. Årsaken var en brann i et teknisk anlegg på Ski stasjon.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, kronprins Haakon, kong Harald, konsernsjef Bane Nor, Gorm Frimannslund og statsminister Jonas Gahr Støre deltok på den offisielle åpningen av Follobanen 12 desember, dagen etter at det første rutetoget kjørte i tunnelen. Nå har banen vært stengt siden 20. desember.

– Hvordan er det mulig at et jernbaneprosjekt til 36,8 milliarder kroner må stenges etter én uke?

Vi har testkjørt i overkant av 200 tog gjennom Blixtunnelen (gjennom Ekebergåsen mellom Oslo og Ski) for å sørge for at alle systemer virker sammen. Vi har også hatt en omfattende kvalitetskontroll underveis. Men etter en uke med full trafikk, altså med skarp kjøring, så vi at det ble varmgang og røykutvikling i returstrøm-systemet. Da måtte vi stenge ned anlegget umiddelbart, sier Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor til Aftenposten.

– Dere skriver i en pressemelding at dere hadde en omfattende runde med testkjøring før åpning uten at problemene som nå har oppstått ble avdekket. Ble testkjøringen gjennomført med like stor trafikkbelastning som ved vanlig drift? Altså like mange tog i tunnelen?

– Nei, det er akkurat det som er hele problemet. Det er ikke mulig å få til. I en testkjøring blir det færre tog enn når det er full trafikk (skarp kjøring red.anm.), sier Undrum.

Stine Undrum er konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

– Men hvordan kunne dere da vite at strømsystemet ville tåle den belastningen det skulle utsettes for? Mange tog trekker jo mye mer strøm enn noen få?

– Det er ikke strømsystemet som er problemet. Togene får den strømmen de trenger. Det er returstrømmen som er problemet, sier hun.
Konserndirektøren forklarer returstrøm-systemet som når du har en elektrisk bil som regenererer strøm. Den strømmen som produseres og blir til overs, går tilbake til batteriet. Akkurat slik skjer med tog også. Den strømmen som blir igjen går inn på strømsystemet og så brukes den om igjen.

– Det er altså returstrøm-anlegget som har en feil som gjør at det blir en overbelastning. Det er dette vi skal finne ut av nå, mener Undrum i Bane Nor.

Varmegang i anlegget

Da problemene oppsto tirsdag i forrige uke, ble det sagt at det var brann i et koblingshus ved Ski stasjon som var årsaken til togstans. En gjenåpning er blitt utsatt. Fristen ble satt til 27. desember. Så til minst 1. januar, og nå ut januar.

– Hva er det som har skjedd i mellomtiden som gjør at dette tar så mye mer tid å løse enn først antatt?

– I første omgang så vi bare overflateskadene som var ved varmgangen i kablene. Vi tenkte at ved å bytte ut kablene og se til at skjøtene fungerte, ville vi få togtilbudet opp igjen. Men nå ser vi at vi må gå grundigere til verks. Vi skal testkjøre på nytt og være sikre på at anlegget ikke må stenges igjen etter et par dager.

Tilliten til togpassasjerene

I løpet av neste uke må Bane Nor svare for togkaoset på Østlandet og problemene på Follobanen, krever regjeringen.

- Vi har stilt noen krav til Bane Nor gjennom en redegjørelse. Vi forventer at de svarer på disse spørsmålene innen neste uke, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TV 2.

Samferdselsdepartementet har bedt om en redegjørelse fra Bane Nor om hvordan togtilbudet til togpassasjerene på Østfoldbanen og Follobanen skal ivaretas fra og med 2. januar 2023.

Follobanen er bare én av en lang rekke eksempler på problemer med Bane Nors infrastruktur. Signalfeil, jordingsfeil og strømproblemer har ført til massive forsinkelser de siste månedene.

Hvordan skal togreisende kunne ha tillit til den jobben dere gjør?

– De kan ha tillit til at vi setter sikkerheten først. Vi kjører ikke noe som vi ikke vet er helt sikkert for de reisende. Men jeg kan ikke svare generelt på spørsmålet ditt. Jeg kan si noe om Blixtunnelen og prosjektene rundt det.

– Men ikke noe om tilliten til togpassasjerene?

– Nei, altså ... I dag på vei til kontoret kjørte jeg en ganske lang runde – og det sto biler i grøften over alt. Det er utfordringer når det gjelder all type infrastruktur. Innen jernbane har vi mye gammelt. Manglende penger til drift og vedlikehold gjør at vi har utstyr fra mellomkrigsårene. Og det skal fungere sammen med helt ny infrastruktur. Det er krevende, men vi kan garantere at vi jobber 24/7 for at togpassasjerene skal få det tilbudet de forventer å få.

– De bør vurdere sine stillinger

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, ber Bane Nors toppledelse vurdere sine stillinger.

– Det er tragisk og skulle ikke vært mulig etter at det er investert 36 milliarder kroner i prosjektet at banen må stenges eller egentlig aldri har blitt tatt i bruk etter åpningen i desember, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken, til NTB.

– Det er så pinlig at Bane Nors toppledelse bør ta en seriøs egenevaluering og se på om det er noen som bør få seg en annen jobb, sier han.

Bane Nor opplyser til NTB at de ikke har en kommentar til kritikken fra Skinnes.

– Fokuset vårt nå er å få Follobanen opp igjen, sier kommunikasjonsansvarlig Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor.

Han legger til at Bane Nor vil gi regjeringen svarene den ber om.

– Katastrofe

Frp i Nordre Follo kaller stengingen av Follobanen en katastrofe.

– Vi i Nordre Follo Frp er nærmest i sjokk og vantro over «havariet» til Follobanen. Nå vil det ikke kjøre noen tog gjennom Blixtunellen på lang tid, og vi er bekymret for at det vil skape problemer enda lenger enn ut januar, sier gruppeleder i Nordre Follo Frp, Tønnes Steenersen.

De ber om et møte med Bane Nors toppledelse og at det settes ned et granskningsutvalg umiddelbart.