Ombud i Forsvaret krever granskning etter varslinger mot nestsjefen

Nestsjefen i Forsvaret fronter kampen mot mobbing. Men hun anklages for å skape frykt blant ansatte. Hovedverneombudet mener det undergraver arbeidet som gjøres nå.

Thomas Norman Hansen er hovedverneombud i Forsvaret. Han mener det undergraver arbeidet mot mobbing, dersom nestsjefen selv har hatt en fryktbasert lederstil.

Aftenposten avslørte nylig en rekke varsler mot viseadmiral Elisabeth Natvig. Hun er sjef i forsvarsstaben, og nummer to i Forsvaret. Natvig anklages for å ha en fryktbasert lederstil.

– Dette er noe folk snakker om.

Det sier Thomas Norman Hansen. Han er hovedverneombudhovedverneombudSkal samordne verneombudenes arbeid i et foretak. Verneombudene er de andsattes representanter i saker som handler om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser. for alle ansatte i Forsvaret, inkludert sjefene.

– Det er nok en uheldig sak for Forsvaret. Vi har hatt så mange saker nå som setter oss i et dårlig lys. Det går utover motivasjonen og lysten til å være i Forsvaret.

– Undergraver arbeidet

Elisabeth Natvig har utad vært en frontfigur i kampen mot mobbing og trakassering i Forsvaret. Det blir ekstra uheldig at hun anklages for det samme, ifølge Hansen.

– Hvis det som fremkommer i saken, er riktig, undergraver det arbeidet vi har prøvd å få til.

I Forsvaret er det Natvig som er ansvarlig for å følge opp tiltak i varslingssaker når det er kommet frem kritikkverdige forhold.

Mange av Aftenpostens kilder opplever at Natvigs oppførsel skaper frykt og er preget av hersketeknikker. Aftenposten er kjent med at flere medarbeidere har gitt uttrykk for at de rett og slett er redd for henne.

– Hva syns du om at ansatte i Forsvaret sier de er redd for henne?

– Ledere med en destruktiv lederstil skaper et dårlig arbeidsmiljø. En viktig del av å ha en jobb er å kunne glede seg til å gå på jobben. Det går ut over motivasjon, å beholde folk og det psykososiale. I ytterste konsekvens kan giftig lederskap føre til sykmeldinger, svarer Hansen.

Hovedverneombudet påpeker at han uttaler seg på et generelt grunnlag.

Elisabeth Natvig ønsker ikke å kommentere saken:

– Jeg ønsker ikke å kommentere anonyme påstander og eventuelle varsler på meg i mediene. Jeg ber om forståelse for det.

Elisabeth Natvig er nestsjef i Forsvaret. Hun anklages for å skape et dårlig arbeidsmiljø av en rekke sentralt plasserte kilder i Forsvaret.

Kong Salomo og Jørgen Hattemaker

Aftenposten er kjent med at internrevisjonen i Forsvarsdepartementet undersøker varsler mot Natvig.

Departementet ønsker ikke å kommentere dette.

Hovedverneombudet mener varslene bør undersøkes nøye. Og det bør gjøres av Forsvarsdepartementets internrevisjon.

– Konsekvensene må være de samme for Kong Salomo og Jørgen hattemaker. Det er også viktig at denne saken blir grundig undersøkt. Og dersom det fremkommer kritikkverdige forhold, må det også komme reaksjon. Selv om man er toppleder.

Plikt til å undersøke

Forsvarssjefen har uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering. Flere av Aftenpostens kilder sier de har varslet ham en rekke ganger om Elisabeth Natvig. Uten at det er tatt tak i.

– Når det kommer et varsel, er du pliktig til å undersøke om det stemmer. Og du har en plikt til å iverksette tiltak, sier Hansen.

Han viser til Arbeidsmiljøloven.

Hansen påpeker at det er krevende å undersøke varsler mot en toppleder i egen avdeling.

– Hvis det er noe Eirik Kristoffersen burde ha gjort, som ikke er gjort, er det kanskje fordi han ikke har fått de rette rådene fra Forsvarsdepartementet. Forsvarssjefen bør få støtte fra Forsvarsdepartementets internrevisjon.

Forsvarssjefen ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg kan ikke kommentere pågående undersøkelser eller varsler. Jeg kan heller ikke kommentere detaljer i personalsaker.

Forsvaret jobber nå med å lande en handlingsplan mot mobbing og trakassering. Ett av tiltakene dreier seg om reaksjon mot ledere som ikke tar tak i varsler.

Hansen støtter at det kommer sanksjoner mot sjefer som ikke tar tak i problemet.

– Fordi at loven krever at det skal være en god håndtering. Hvis du ikke klarer å levere på det, har du ikke utført tjenesteplikten din som leder, sier Hansen.