Utdanningsdirektoratet: Forventer at våre systemer skal fungere godt fremover

Mandag førte en teknisk feil til eksamenstrøbbel for mange videregåendeelever. I dag er det nye eksamener. – Alle feil er rettet, lover Utdanningsdirektoratet.

Amandus Tømmerdal (t.v.), Simon Dale og Tord Skodje ved Ålesund VGS fikk avlyst norskeksamen mandag. – Hele gjennomføringen var amatørmessig. Jeg skjønner ikke hvordan noe slikt kan skje, sier Skodje.

Over 270.000 elever skulle opp til eksamen i vår. Men mandag var det store problemer med gjennomføringen av eksamen over hele landet.

En teknisk feil på morgenkvisten gjorde at Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk trøbbel med nettsidene der videregåendeelever skulle logge seg inn og laste ned oppgavene i norsk.

I Møre og Romsdal ble norskeksamenene i fylket avlyst. Viken fylkeskommune ba Utdanningsdirektoratet vurdere å annullere eksamen etter at de ble klar over at mange elever hadde problemer med innlogging.

Det sa direktoratet nei til. De fleste fikk logget inn innen 10.30 og fikk ekstra tid, men noen elever ble sendt hjem uten å ha avlagt eksamen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har innkalt Utdanningsdirektoratet til møte for å få en forklaring på hvordan kaoset kunne oppstå.

Allerede tirsdag får vi en ny test av systemet. Da er det nok en stor eksamensdag, med blant annet engelskeksamen på tiende trinn. På ungdomsskolene avholdes det eksamener frem til 25. mai, på VGS helt frem til 2. juni.

Les også

Eksamenstrøbbel over hele landet: – En varslet katastrofe

Ikke like vilkår på eksamen

Eksamen skal være på like vilkår. Men Aftenposten fikk mandag kveld høre at videregående skoler i Oslo taklet innloggingsproblemet under norskeksamen ulikt.

Mens elevene på en skole måtte vente til alle var pålogget før de kunne gå i gang, kunne man på en annen skole starte så fort man selv var inne på Udirs nettsider, lyder et av tipsene. Et annet går på at alle fikk forlenget tid, uavhengig av når de kom inn på siden. Dermed fikk ikke elevene like lang tid på eksamen.

På Oslo katedralskole var de føre var og trykket opp eksamensoppgaven på forhånd.

– Etter en risikovurdering i forkant laget vi en papirversjon før kl. 08 mandag, forteller rektor Patrick Thomas Stark.

– Noen elever kom inn umiddelbart kl. 09, andre satt kl. 09.30 og kunne ikke begynne å jobbe. Noen få elever kan bli mer stresset av en slik situasjon. Derfor delte vi ut papirversjon til den halvparten som ikke var kommet inn på løsningen. De kunne begynne å jobbe med oppgaven på lik linje med medelevene som allerede var kommet i gang, forklarer han.

Udir har ikke kommentert dette eller hvorvidt de hadde sendt ut retningslinjer for hvordan skolene skulle håndtere en slik situasjon i forkant.

Rektorer VG har intervjuet, er oppgitt:

– Det er ganske skandaløst at det skjer. Jeg vil tro elevene som måtte sitte og vente en time, ble ganske stresset, sier rektor ved Lillestrøm VGS, Øivind Sørlie, til avisen.

Rektor Ann-Mari Henriksen ved Åssiden videregående skole i Drammen kaller opplevelsen en påkjenning for elevene.

– Eksamen måler også hvordan elevene kan behandle tid og stress. Det er ingen tvil om at det var en belastning for kandidatene, sier hun til VG.

Funket med en halv million elever

– Eksamenssystemet var nytt. Hvorfor ble det innført?

– Det mest tungtveiende argumentet for nytt system har vært å oppfylle krav om universell utforming. Det ble først tatt i bruk til eksamen våren 2021, men den gangen kun for privatister, siden eksamen for andre var avlyst på grunn av pandemien, skriver Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet, til Aftenposten.

– Hadde det at systemet knelte å gjøre med at så mange logget seg inn samtidig?

– Nei, det var en annen teknisk feil som var problemet. Mange gjennomførte eksamen på vanlig vis, men mange opplevde dessverre forsinkelser, medgir Rosenkvist.

– Elevene ble logget inn fortløpende etter klokken ni. Rundt klokken 10 var feilen rettet.

– Vi har gjort omfattende tester i forkant, og systemet har fungert etter planen hele veien. Vi har derfor valgt å gå for denne løsningen, selv om det alltid vil være en risiko forbundet med innføring av nye systemer, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Resten av denne uken er de største eksamenene på tiende trinn i engelsk og norsk. Men de fleste eksamener som gjenstår, er i videregående skole.

– En teknisk feil mandag morgen var nok til at systemet knelte. Hvordan kan dere love at feilen nå er rettet og at dette ikke vil skje igjen?

– Alle feil som har oppstått, er identifisert og rettet, opplyser Udir-direktøren.

– Våre systemer har fungert godt i flere gjennomføringer tidligere uten tekniske problemer, sist på nasjonale prøver med en halv million elever. Vi forventer derfor at systemene skal fungere godt også fremover.

Eksamen går dermed som planlagt de neste dagene.