Bent Høie ville bytte ut helsedirektør Bjørn Guldvog i starten av pandemien

Tidligere helseminister Bent Høie (H) fryktet at helsedirektør Bjørn Guldvog ikke var sterk nok.

Bent Høie var usikker på om Bjørn Guldvog var rett mann til å lede Helsedirektoratet under en pandemi.

Derfor foreslo han å bytte ham ut med en annen, skriver VG og NRK.

Da pandemien traff Norge, ville Høie i stedet at hans egen departementsråd Bjørn-Inge Larsen skulle ta over roret i Helsedirektoratet.

Det nektet Larsen, og anbefalte å heller hente inn tidligere FHI-direktør Geir Stene-Larsen og Espen Rostrup Nakstad for å styrke laget.

Det kommer frem i den tidligere helseministerens nye bok «Uro i koronaens tid», som kommer ut på lørdag.

Til VG sier helsedirektør Guldvog at han ikke har lest boken, men at han tar med seg at Høie mener han presterte over forventningen.

– Dette går ikke lenger

I boken beskriver Høie en «trykket stemning» da han den 9. mars møtte helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Guldvog ville stramme inn tiltakene mot covid-19. Stoltenberg ville være mer avventende.

Høie skriver at han var sint. Han mente uenigheten mellom de to helsetoppene forsinket operasjonen med å hindre at smitten spredte seg i landet. Møtet gjorde ham mer bekymret.

– Dette går ikke lenger, sa han til departementsråd Bjørn-Inge Larsen senere på dagen.

Høie var bekymret for at Guldvog ikke var sterk nok til å lede i en krise. Han mente Helsedirektøren var konfliktsky og vegret seg for å sette ned foten dersom Stoltenberg og FHI var uenig med ham.

Høie ba departementsråd Bjørn-Inge Larsen om å ta over ledelsen i Helsedirektoratet. Det ville imidlertid ikke Larsen.

I stedet ble de enig om å styrke laget rundt Guldvog. Tidligere FHI-direktør Geir Stene-Larsen ble hentet inn for å holde kontakten med FHI. Espen Rostrup Nakstad ble assisterende helsedirektør.