Norge

Forsvarergruppen: Kriminelle slipper ikke for lett ut av forvaring

Riksadvokaten tar feil, mener Frode Sulland, som er leder for Advokatforenings forsvarergruppe.

Lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe mener systemet for prøveløslatelse fra forvaring fungerer. - At noen forvaringsdømte begår ny kriminalitet etter å ha blitt løslatt, viser bare at det er umulig å spå om fremtiden, sier han.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

— Jeg er svært kritisk til Riksadvokatens utspill. Her tapte de i Høyesterett, og nå forsøker de å endre loven i stedet, sier Frode Sulland, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Fredag gikk Reidar Bruusgard hos Riksadvokaten

Les også

Domstolene trosser advarsler i to av tre saker og løslater de farligste

ut i Aftenposten og kritiserte forvaringssystemet.

Bruusgard var aktor da Nokas-raner Metkel Betew (36) ble prøveløslatt av Høyesterett, og mener det må stilles strengere krav til løslatelse av farlige kriminelle.

— Domstolene har fastslått at påtalemyndigheten og Kriminalomsorgen har hatt en gal forståelse av dette spørsmålet, og har lagt listen for høyt, sier Sulland.

Han påpeker at det å bli dømt til forvaring – som er en særreaksjon som er uten tidsbegrensning – er en helt spesiell belastning for den det gjelder.

— Derfor må også kravene for fortsatt forvaring være strenge, og bare basere seg på faren for å begå ny, alvorlig kriminalitet, sier Sulland.

Denne uken ble en rekke tidligere dømte tatt i politiets «Operasjon Sult»:

Les også

Politiet mener Bandidos-lederen var på oppdrag som leiemorder

— Løslatelsessystemet fungerer

Han mener at systemet for prøveløslatelse av forvaringsdømte fungerer.

— Det som ikke fungerer, er tilbudet forvaringsdømte har under soningen. Meningen var at de skulle få et solid tilbud rettet mot rehabilitering, men det får de ikke, sier Sulland.

At noen forvaringsdømte begår ny kriminalitet etter å ha blitt løslatt, mener Sulland bare viser at det er umulig å spå om fremtiden. Han understreker at for eksempel Metkel Betew, som nå er fengslet mindre enn ett år etter at han slapp ut fra forvaring, er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

— For det første er han ikke dømt, kun fengslet på bakgrunn av mistanke. Det må også mediene huske. For det andre er han nå siktet for narkotikakriminalitet, som ikke gir grunnlag for forvaring. Det er ikke den type kriminalitet forvaring er ment å beskytte samfunnet fra, sier Sulland.

Les om en av de andre i narkonettverket:

Les også

«Pistolmann» dømt til ni år for trippeldrapsforsøk - slapp ut etter fire

— For mange får forvaring

Forsvarergruppens leder mener at for mange idømmes forvaring.

— Mye kan tyde på det. Gjentagelsesfaren er jo grunnlaget for forvaring, og for mange er ikke den til stede når man kommer til minstetid og spørsmål om prøveløslatelse, viser domstolenes avgjørelser, sier Sulland.

- Er det ikke et paradoks at forvaringsdømte lettere kan slippe ut enn de som bare får fengselsstraff?

— Det er ikke noen automatikk i prøveløslatelser for vanlig fengslede. Og dersom du oppfører deg på en måte som bekrefter at du er farlig, vil du ikke få prøveløslatelse fra fengselsstraff heller. Men man må ha klart for seg at tidsubestemt forvaring er en særlig belastning, og at man derfor må ha strenge vilkår.

- For påtalemyndigheten kan det være vanskelig å føre bevis for at noen som sitter lenge i fengsel fortsatt er farlig?

— Det er også slik at det er vanskelig for den dømte å bevise at man ikke lenger er farlig. Å klare seg bra under det presset det er å sitte i en lukket anstalt på en tidsubestemt straff, er en god indikasjon på ens evne til å kunne håndtere en mindre vanskelig situasjon, sier Sulland.

Feil å bruke Betew som eksempel

Forsvareren til narkotikasiktede Metkel Betew sier at domstolene lojalt følger reglene Stortinget har vedtatt.

– Å trekke frem Betew som et eksempel på at Høyesteretts avgjørelse var gal, føler feil hen. Han er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

– Betew er mistenkt i en straffesak, og hva som blir utfallet av den, det står helt åpent, sier advokat Marius Dietrichson.

Galt med kritikk

Han mener det er galt å kritisere domstolene for løslatelsen av Betew og andre forvaringsdømte.

– Domstolene har lojalt anvendt de løslatelsesreglene som er vedtatt av Stortinget etter flere tiår med utredninger

Forsvarsadvokaten mener at domstolene ikke trosser innsigelser fra sakkyndige.

– Sakkyndiges rapporter blir som oftest lagt til grunn av domstolene dersom de er vel fundert. Består de derimot av synsinger, antagelser og feilaktigheter, så kan heller ikke sakkyndige forvente å bli fulgt i sine konklusjoner.

Dietrichson peker på at vårt straffesystem bygger på at man får anledning til å gjøre opp for seg for deretter å slippes ut i samfunnet igjen.

– Alternativet til prøveløslatelse er at man i realiteten sitter inne på ubestemt tid, kanskje resten av livet.

Les også:

Les også

  1. Seks spørsmål og svar om den store politiaksjonen i Oslo