Slik redder Asko sin lastebilflåte fra økte CO₂ -utslipp

En egen avtale med finsk leverandør sikrer Askos flåte på 650 lastebiler «vidunderbiodrivstoffet» HVO for 2017.

Ola Elvestuen (t.v.), Trine Skei Grande og Terje Breivik på vei til pressekonferanse om Venstres alternative budsjett for 2017 i møtelokalene til Asko i Groruddalen. Samme sted la Regjeringen den 3.12 frem sin enighet om budsjettet.

Dermed unngår selskapet å øke CO₂-utslippene fra sin tungtransport i 2017, slik flere andre store transportselskaper gjør etter prishoppet på biodiesel i januar.

Det var nettopp hos Asko at Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF rett før jul varslet om at de var blitt enige om et statsbudsjett for 2017. Det kanskje mest spektakulære budskapet var ambisjonen om å heve andelen biodrivstoff i norsk veitrafikk til 20 prosent i 2020.

Les også

Prishopp på biodrivstoff: Nå går transportkjempene tilbake til fossil diesel

HVO er «vidunderbiodrivstoffet» som hele transportbransjen omfavner, men som inntil videre produseres i begrensede mengder.

– Problemet er at det er altfor lite av den og at den er dyr. Produksjonen må opp, sier ansvarlig for lastebilflåten hos Asko, Svein Sollie.

– Men vi har sikret oss bærekraftig HVO for 2017, til en pris vi kan leve med. Vi kjøper ca. 14 mill. liter drivstoff i året. Vi skulle gjerne sett at flere produsenter/leverandører kunne levere både bærekraftig og vinterdyktig biodiesel til det norske markedet, sier Sollie.

Han forteller at Asko har et eget drivstoffhierarki.

– Øverst står el og hydrogen, det er dit vi skal. Vi har tro på at dette er riktig for transportbransjen i fremtiden for å løse klimautfordringene og levere på forpliktelsene vi har påtatt oss i Norge med tanke på Parisavtalen.

Asko betrakter biodrivstoff som et steg på veien til fossilfri transport og lavere CO₂-utslipp.

– Målet er å kvitte oss med fossilt drivstoff innen 2020. Vi ønsker kun å bruke fossilfritt og fornybart drivstoff basert på bærekraftige råvarer, sier Sollie.