Norge

Byggmester fikk syv års fengsel, luksushytter var skalkeskjul for fakturasvindel

Han bygget luksushytter i Trysil og boliger i Holmenkollen. Korthuset av falske fakturaer og momsjuks ble en kjempesmell i femtimillionersklassen.

Trysil-Knuts fjellverden, Holmenkollen og Bygdøy var lekeplassene for byggmesteren.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Nå er mannen i 50-årene dømt til syv års ubetinget fengsel.

De største prosjektene var i Trysil, men Hus og Hytte Bygg AS (HHB) fortettet også 15–20 eplehager i Holmenkollen, på Bygdøy og ellers på Oslo vest.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale en restskatt på 16,2 millioner kroner og tilbakebetale NAV 323.742 kroner.

Det siste kravet skyldes at han jobbet seksdagersuke med 16-18-timers-dager selv om han var 100 prosent sykmeldt i nesten to år fra februar 2010.

Og unnskyldningen? Jo, han var blakk og trengte penger, forklarte han i Sør-Østerdal tingrett.

50-millioners-klassen

Dette er en svært omfattende bedragerisak hvor 11 papirfirmaer ble opprettet for å melke statskassen ved hjelp av fiktive momsrefusjoner.

Hus og Hytte Bygg AS betalte også ut 32,7 millioner kroner for svart arbeid blant annet ved å hyre inn uføretrygdede finner for å bygge hytter i Trysils dypeste skoger.

– Dette er den første saken hvor eier/ hovedmann både blir tiltalt for grovt skattesvik i selskapet og personlig. Han hadde unnlatt å oppgi til beskatning 21 millioner kroner, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.

Byggmesteren bokførte 166 fiktive fakturaer som utgifter på 36 millioner kroner, samtidig som entreprenørfirmaet sendte 176 regninger på 47 millioner kroner for arbeid som aldri var blitt utført.

Unndratt arbeidsgiveravgift kom på nesten fire millioner kroner, og på toppen av alt dette kommer hvitvasking og heleri med 10 millioner kroner.

«Tiltalte har hatt en sentral posisjon i et nettverk der det etter hans instrukser ble utarbeidet fiktive fakturaer som ble benyttet i tiltaltes virksomhet for at han skulle oppnå skatte- og avgiftsmessige fordeler samt frigjøre kontante midler til å foreta svart avlønning til et betydelig antall utenlandske arbeidstagere», skriver tingrettsdommer Bente Westgård i den enstemmige dommen.

* Les også: Bygget ut villahager på Oslo vest – siktet for hvitvasking

Politiadvokat Richard Røed fikk med seg Sør-Østerdal tingrett på en historisk streng dom for falske fakturaer.

– Historisk strengt

Aktor Richard Røed fra økoteamet ved Innlandet politidistrikt er fornøyd med at tingretten fulgte hans påstand om straff:

– Dette er en historisk streng dom for denne typen økonomisk kriminalitet. Om den blir stående, håper jeg den vil gi et sterkt allmennpreventivt signal om at det å stjele fra fellesskapet slås hardt ned på, sier politiadvokat Røed.

Tre medhjelpere har alt fått sine dommer i denne saken, og den fjerde skal opp for retten i neste uke.

I sine forklaringer i Oslo tingrett kobler to av de dømte virksomheten i Trysil opp mot spansk og russisk mafia. De viste også til møter på hoteller i Ski og Oslo hvor gullbarrer lå på sengene.

Pengene for salg av gullet skulle overføres til mafiafolk i Sveits, heter det i dommen fra tingretten.

På grunn av trusler lever medhjelperne på skjulte adresser.

De fikk to år og to måneder og to år og ti måneders fengsel etter tilståelsesrabatt i Oslo tingrett i 2015.

* Les også: To dømt for hvitvasking knyttet til Hus og Hytte Bygg

– Vil bli anket

Forsvarer Randulf Schumann Hansen la ned påstand om at 53-åringen burde frifinnes:

– Jeg har diskutert dommen med min klient, og han er uenig i mye av det retten har lagt til grunn. Dommen vil derfor bli anket, sier advokaten.

Av andre sammenlignbare saker er den dommen som ligger nærmest i straff, en sak hvor en mann fikk fire og et halvt års fengsel av Eidsivating lagmannsrett for grovt heleri og grovt skattesvik for 45 millioner kroner.

Saken omfattet ikke trygdesvindel og er anket inn for Høyesterett.

«For hver kriminell handling utbetaler staten et honorar»

Siktet for grov kriminalitet - pusser opp for regjeringen

Les mer om

  1. Svart arbeid
  2. Nav
  3. Krim
  4. Trysil