Norge

Dumpeskolen som ble suksess

Syvårskrisen er overstått for Ullern videregående skole. Nå har rektor Pål Riis samlet erfaringene om hvordan ledere, lærere og elever endret skolens kultur i en bok.

Både lærere og elever ved Ullern videregående skole vurderes og evalueres jevnlig. Fysikklærer<br/>Jannike Bakke må finne seg i at kollega Hanne Blytt Andresen er flue på veggen med blokk og blyant i klasserommet. Foto: CARL MARTIN NORDBY

  • Forf>carl Martin Nordby (foto)
  • <forf>liv Berit Tessem <

Det er ikke mye snikksnakk når lærere og ledere ved Ullern videregående skole møtes for å evaluere og vurdere hvordan læringsprosessene i klasserommene skjer. Et viktig redskap i skolens snuoperasjon har vært bevisstgjøring av måten hele personalet snakker sammen og hvordan lærerne snakker til elevene.

Fellesskap.

— Vi forsøker å få hele kollegiet til å sette felles mål, å snu en individuell lærerkultur til å bli kollektiv, sier Pål Riis, som i strevet med å finne løsninger for skolen fant et verktøy som passet ham og skolen igjennom coaching, en positiv og utviklingsrettet metode som han og hans lederteam selv jevnlig trener på. De har funnet et felles språk og måleverktøy for læring, trivsel og resultater. - Det er sunn fornuft satt i system, sier Riis og legger vekt på systematikk og felles forståelse av å være et lag som evaluerer hverandre.

Fornøyde elever.

Elevene har samtaler med sine kontaktlærere to ganger i året for å finne sine vekstpunkter. De har også karrièreveiledning når de er ferske fra ungdomsskolen, slik at de velger fag i tråd med evner og interesser. I tredjeklasse diskuterer de veien videre. Elevene vurderer sine lærere.- Det er veldig bra å gi slik tilbakemelding, sier Nora Omdahl Schjoldager og Andreas Jebsen Mikkelsen i førsteklasse. Begge valgte Ullern på grunn av storebrødrenes erfaring.Ullern hadde ved århundreskiftet så dårlig rykte at kun ni elever søkte seg til skolen. Da lokalmiljøet innså at nedleggingstrusselen var reell, startet redningsaksjonen og Pål Riis sa ja til rektorjobben ved skolen der ingen ville gå. Han var på ferie i Thailand da han fikk vite at jobben var hans og feiret nyheten med å bestille tre skreddersydde dresser.

Dress.

— En venn hadde ertet meg med å si at meg ville de vel ikke respektere, men kanskje de kunne respektere klærne mine, sier Riis, som inntil da var som norske menn flest og lot dressen henge i fred i klesskapet. Syv år etter er dress fortsatt arbeidsantrekket hans, og flere av de mannlige lærerne følger hans eksempel.Ullern videregående skole er i dag en av Utdanningsetatens suksesshistorier, men selv kledd i dress har det vært tunge tak for rektor Riis og hans team. Boken oppsummerer bomskudd, men det er flest mål. Så mange at skolen nå i vår hadde 190 søkere, 24 av dem er håndballspillere som skal begynne på toppidrettslinjen ved skolen.

Da Pål Riis begynte som rektor, bestemte han seg for at han skulle bruke dress som fast arbeidsantrekk. Flere av lærerne harfulgt etter. Foto: CARL MARTIN NORDBY