Regjeringen foreslår midlertidige endringer i fraværsreglene

Elever i videregående skole skal kunne bruke egenmelding hvis de er syke under koronakrisen.

Regjeringen vil ha nye midlertidige unntak i fraværsreglene for å hindre at elever går på skolen selv om de har luftveissymptomer.

Saken blir oppdatert

Årsaken er koronakrisen. Regjeringen vil unngå at elever med symptomer på luftveissykdom går på skolen fordi de risikerer å få for høyt fravær.

Elevene skal slippe å gå til legen for å få legeerklæring på fraværet sitt, slik de vanligvis må for å unngå for høyt fravær.

Regjeringens forslag går ut på at elever i videregående skole kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få foreldrenes underskrift.

Regjeringen ønsker at dette vil gjelde ut oktober i første omgang.

I vår ble fraværsreglene satt ut av spill på grunn av koronakrisen. Den siste uken har det blitt tatt til orde for at dette også må gjelde i høst. Blant annet har Folkehelseinstituttet anbefalt endringer for å forebygge smittespredning.

– Nå er det viktig at elever som har symptomer, holder seg hjemme så de ikke sprer smitte. Det samme gjelder for elever som er blitt utsatt for smitte og derfor skal være i karantene. Derfor foreslår vi å endre fraværsreglene i en periode, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

Fraværsreglene innebærer at man risikerer å ikke få karakter i et fag hvis man har mer enn ti prosent fravær fra undervisningen i faget.