Rabies tar 60.000 menneskeliv årlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut.

Rabies er dødelig hvis sykdommen har brutt ut. Men vaksinering og rask behandling kan hindre at du blir syk.

I vestlige land regnes rabies for utryddet, men den fryktede sykdommen er utbredt i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Her blir et taiwansk kjæledyr vaksinert etter landet i 2013 opplevde sitt første utbrudd på 50 år.

(Bergens Tidende): Rabies er en virusinfeksjon som spres fra dyr til mennesker. Nesten alltid er smittekilden en hund som biter eller sleiker i åpne sår. Viruset vandrer fra bittstedet via ryggmargen til hjernen, der det gir hjernebetennelse, skriver Bergens Tidende.

Hvordan merker du smitten?

De første symptomene likner på andre infeksjoner. Du kan bli slapp, få feber og hodepine. De første spesifikke rabiessymptomene er nervesmerter eller svie på bittstedet. Raskt deretter kommer symptomer fra hjernen: angst, forvirring, delirium, unormal oppførsel, hallusinasjoner, søvnløshet og koma. Fra de første symptomene dukker opp, dør den smittede nesten uten unntak innen to uker.

Kan rabies behandles?

Det finnes ingen behandling når sykdommen først har brutt ut. Det skjer vanligvis to til tre måneder etter smitte, avhengig av avstanden fra bittsted til hjernen. Men sykdommen kan forhindres gjennom vaksinering i forkant og stanses ved vaksinering og annen behandling etter nærkontakt med et smittet dyr.

AVLIVES: En rabiessmittet hund blir avlivet av karantenemyndigheter i Indonesia.

Hva er vaksinerådet?

Sentrum reisemedisin sier du bør vurdere vaksine på forhånd dersom du har tenkt å være i nærkontakt med dyr, eller skal bo over lengre tid i Asia, Afrika eller Sør-Amerika. Vaksinering av barn er særlig aktuelt, fordi barn er mer utsatt for bitt og gir ikke nødvendigvis beskjed om klor og bitt.

Gir vaksinen full beskyttelse?

Du er ikke immun, men det haster mindre med tilleggsvaksine. Du trenger dessuten færre doser tilleggsvaksinering enn hvis du er uvaksinert.

Hva koster vaksinering?

Grunnvaksinasjon er livsvarig og består av to doser med minst en ukes intervall. Det koster 1830 kroner for voksne og 1750 kroner for barn. Vaksinering kan gjøres rimeligere ved å dele opp vaksinedosene, men det er ikke vanlig å gjøre i Norge, ifølge Sentrum reisemedisin.

Hva gjør du hvis du blir bitt eller klort og ikke er vaksinert?

Rens såret raskt og lenge med såpe og rennende vann. Ta kontakt med helsevesenet på stedet og få vaksine og immunglobulin.

RABIES: Kartet viser hvor det er rapportert rabiessmitte fra hund. Grønne land er rabiesfri, mens røde land har høy forekomst.

Finnes rabies i Norge?

Ja, rabies ble påvist hos rein og polarrev på Svalbard så seint som i fjor. Besøkende og fastboende på Svalbard som kan komme i kontakt med ville dyr, blir anbefalt vaksine.

Hva med andre ferieland?

I vestlige land regnes rabies som utryddet. I løpet av fire år fra 2013 til 2017 er det rapport seks tilfeller blant europeere etter smitte utenfor Europa. I november døde en brite etter bitt av en smittet katt i Marokko. I januar døde en amerikansk kvinne etter hundebitt i India. Og mandag kveld døde en kvinne i 20-årene fra Hordaland etter hundebitt i Asia.

FØR UTSTILLING: En deltaker på et valpeshow i Taipei i Taiwan blir vaksinert.

Blir norske hunder vaksinert?

Alle hunder som skal reise ut av Norge (unntatt Sverige) må ha rabiesvaksine. Den vanligste hundevaksinen gjelder for tre år.

Hvor vanlig er rabies på verdensbasis?

Årlig dør nær 60.000 mennesker av rabiessmitte. Nesten alle dødsfallene skjer i Afrika og Asia. 99 prosent av tilfellene skyldes hundebitt, og halvparten av ofrene er barn og unge under 15 år.

KILDE: Folkehelseinstituttet, Sentrum reisevaksine, Hundehelse.no, WHO