Furuholmen: Retten har ikke klart oppgaven sin

Dommerne har latt seg påvirke av medier og folkets forventninger, mener advokat Morten Furuholmen.

Morten Furuholmen mener det ser ut som om retten ikke har klart å fylle sitt mandat når de har funnet Breivik tilregnelig.

En enstemmig Oslo tingrett har kommet frem til at Anders Behring Breivik var tilregnelig 22. juli i fjor. Han dømmes derfor til forvaring i stedet for tvunget psykisk helsevern.

Det er advokat Morten Furuholmen svært kritisk til.

— Jeg mener det ser ut som at retten her ikke har klart oppgaven sin, sier Furuholmen.

- Klarte ikke stå imot forventningene

Han mener at dommen er et resultat av et «massivt, vedvarende press fra eksterne kilder som har ønske om ett bestemt resultat», selv om han tar forbehold om at han ikke har lest premissene for dommen ennå.

Les også

- Dommerne er rettssakens helter

I går sa Furuholmen til Aftenposten.no at det er helt åpenbart at Breivik må finnes utilregnelig, tross presset fra medier og bistandsadvokater om at Breivik må finnes tilregnelig. — Jeg står ved det fortsatt og deler påtalemyndighetens oppfatning av jussen. Her kan det synes som om retten ikke har klart å fylle sitt mandat. Det har vært en forventning i folket, og å være upåvirket av det, er selvsagt vanskelig, sier Furuholmen.

Tror ikke staten anker

Han har samtidig full forståelse for den lettelsen som nå har bredt seg i folket etter at Breivik er funnet strafferettslig tilregnelig.

— Det er en veldig hensiktsmessig dom, et resultat som samstemmer med folkemeningen. Hvis dommen blir stående, vil man kunne bli ferdig med saken, og det er selvsagt en lettelse for veldig mange, sier Furuholmen.

Han tror ikke dommen vil bli anket.

- Jeg tror påtalemyndigheten kan leve med denne dommen. Det er veldig få som ønsker å rippe opp i sårene én gang til, og heller ikke for meg personelig er det noe mål at dommen blir anket. Men objektivt sett mener jeg retten i dag er kommet til feil konklusjon, sier Furuholmen.

Rettspsykiater: Svært overrasket

— Jeg er svært overrasket, sier rettspsykiater Michael Setsaas.

Også han trodde på forhånd at retten ville komme til at Breivik må anses utilregnelig, på grunn av all tvilen rundt spørsmålet, som vanligvis kommer tiltalte til gode.

- Retten mener åpenbart at det ikke foreligger tvil rundt hans tilregnelighet. Det er overraskende gitt de konklusjonene Sørheim og Husby ga i sin sakkyndigrapport. Jeg vil derfor lese premissene for dette med stor faglig interesse, sier Setsaas.

Han mener det er en nærliggende tanke at den enorme opinionen og mediekjøret rundt tilregnelighetsspørsmålet kan ha påvirket dommen.

— Men jeg har full tiltro til at de tar sin beslutning på juridisk grunnlag, og tror de har vært særlig aktsomme i denne saken på at de ikke skal la seg påvirke, sier Setsaas.

Les også

Jurister advarer Riks-advokaten mot anke

— Vil få store konsekvenser for rettspsykiatrien

Han mener imidlertid det er hevet over tvil at dommen vil få store konsekvenser for psykiatriens rolle i rettssystemet.

- Blir dommen stående, vil den antakelig ha vidtgående konsekvenser når det gjelder hvilke tilstander som betinger utilregnelighet, og hvilken betydning rettspsykiatrien skal ha i disse spørsmålene. Den få konsekvenser, sier Setsaas.