Norge

Full strid i Statoil

 • Gro Strømsheim

Statoil ønsker å redusere staben. Her konsernsjef Helge Lund. Berit Roald/NTB Scanpix

 • Vi reagerer sterkt på at Statoil vil flytte norske arbeidsplasser til lavkostnadsland, sier fagforeningene. 

Statoil kunne notere et solid overskudd for fjoråret på 78,4 milliarder kroner etter at skatten var betalt.

De to første kvartalene i år har også endt med solide overskudd, og denne uken meldte selskapet om nok et stort oljefunn på norsk sokkel.

Samtidig pågår en hard kamp mellom ledelsen og de tillitsvalgte i selskapet. Tidligere i sommer ble det kjent at ledelsen i Statoil ønsker å kutte flere hundre stillinger i staben, som omfatter ansatte i administrasjonen og andre støttefunksjoner på land.

Flytter jobber ut av Norge

— Vi gikk inn i prosjektet for å se på effektivisering og forenkling i støttefunksjonene. Ledelsen mener vi har en for stor stab, og vi var villig til å se hva vi kunne bidra med av forenkling og standardisering. Mennå viser dette seg å være en prosess for åflytte norske arbeidsplasser til lavkostnadsland. Det kan ikke vi være med på et samarbeid om, sier Lill Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Statoil har allerede satt ut noen funksjoner, som administrasjon av kurs for de ansatte, til India. Bakkerud sier erfaringene med dette er dårlige.

- Vi ser at de ikke har spart penger, og for brukerne er det blitt mye mer krevende å få den hjelpen de trenger. Vi ønsker å forenkle organisasjonen. Det å sette ut funksjonene til India bidrar bare til å komplisere den, sier Bakkerud.

4-500 i løpet av to år

De fem fagforeningene Tekna, Lederne, NITO, YS og Industri Energi står sammen i denne prosessen. De har tidligere bedt ledelsen om en garanti for at omstillingsprosessen kunne bli gjennomført uten oppsigelser. Nå mener de ledelsen ikke legger til rette for et reelt samarbeid.

Les også

Avlyser slutten på oljealderen

— Våre folk som har jobbet med denne prosessen, melder tilbake at de ikke har noen reell innflytelse. I tillegg har arbeidet i stor grad blitt gjennomført på engelsk, selv om nesten alle de berørte ansatte er norske. Dette er også med på å vanskeliggjøre arbeidet, sier Bakkerud til Aftenposten.no.

Ledelsen i Statoil har foreløpig tallfestet nedbemanningen til 400-500 stillinger i løpet av de to neste årene. Antallet skal avklares nærmere i løpet av september.

— Vi reagerer sterkt på at Norges største selskap vil flytte norske arbeidsplasser til lavkostnadsland. Vi har vært positive til å se på forbedringer, men her er det så mye som er fundamentalt feil at vi mener det ikke er mulig å være med på prosessen lenger, sier Bakkerud.

Håper på frivillighet

Statoil bekrefter at det ser ut til at de må kutte 400-500 stillinger de to neste årene.

— Gjennom prosjektet har vi opparbeidet en forståelse av behovet for forenkling av våre arbeidsprosesser, og for hvordan vi kan redusere omfanget på stabenes tjenesteleveranser. Dette vil innebære organisasjonsendring og bemanningstilpasning. Det er for tidlig å konkludere hvor mange stillinger som blir berørt, men det er riktig at foreløpige analyser indikerer en overtallighet på 400-500 stillinger i perioden 2013-2014, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr til Aftenposten.no.

Han bekrefter at de også vurderer muligheten for å kjøpe inn endel tjenester som i dag gjøres internt.

- Dette vil i så fall innebære at flere stillinger vil kunne bli berørt de nærmeste årene. Omfanget av endringene er verken endelig utredet, drøftet eller besluttet, sier Lindbæk.

Ledelsen sier de håper å kunne tilby mange ansatte ledige stillinger andre steder i konsernet.

— Vi vil legge vekt på å gjennomføre omstillingene på en måte som sikrer at vi fullt ut utnytter det potensialet som ligger i dagens organisasjon. Målet er å løse en mulig overtallighet ved i størst mulig grad å tilby de ansatte i stabs- og tjenesteområdene ledige stillinger i forretningsområdene. Medregnet naturlig avgang, ser vi for oss at vi skal lykkes med å møte en stor del av behovet for en eventuell nedbemanning i stabene gjennom tilbud om nye stillinger i forretningsområdene. Vår oppgave nå er å kombinere hensynet til våre medarbeidere med selskapets behov for en omstilling som skal sikre vekst og utvikling for Statoil i årene som kommer, sier Lindbæk.

 1. Les også

  Gigantfunn kan gi økt innvandring

 2. Les også

  - Vi trenger oljesand

 3. Les også

  Nytt oljefunn på Utsirahøyden i Nordsjøen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Avinor Flysikring kutter stillinger

 2. ØKONOMI

  Statoil kan kutte 250 stillinger i sentralstaben

 3. NORGE

  NSB: 300 innen ledelse og administrasjon skal bort

 4. ØKONOMI

  Telenor kutter 180 stillinger i Norge

 5. ØKONOMI

  Telenor kutter 115 årsverk

 6. ØKONOMI

  Telenor kutter 130 årsverk i Norge