Vikernes skylder fortsatt millioner for nedbrente kirker i Norge

Varg Vikernes hevder han ble «tvunget ut av landet av grådige advokater». Han skylder flere titalls millioner for tre nedbrente kirker.

Bergenseren Varg Vikernes (da 21) på tiltaltebenken i Eidsivating lagmannsrett i Oslo i 1994. Varg Vikernes, også kalt «Greven», ble kjent skyldig i drapet på Øystein Aarseth, samt tre kirkebranner. På bildet er han med sin advokat, Tor Erling Staff.
Varg Vikernes i Asker og Bærum herredsrett i 1997. Oslo kommune og Gjensidige Forsikring krevde nær 40 millioner kroner i erstatning etter flere kirkebranner. Han ble dømt til å betale 8 millioner.
Brannen i Skjold kirke var blant dem Vikernes ble dømt for.

Varg Vikernes (40) var tidlig på 90-tallet en helt sentral skikkelse i det norske black metal-miljøet, da oftest under navnet «greven».

Han var en selverklært nasjonalist, med en sterkt antijødisk og fascistisk ideologi. Etter å ha brent ned flere kirker, blant annet Holmenkollen kapell, kulminerte voldsutøvelsen i knivdrapet på en musikerkollega fra det samme miljøet. For dette fikk Vikernes 21 års fengsel.

Under soningen publiserte Vikernes, via en mellommann i Russland, en lang rekke tekster på sin egen hjemmeside. I en av tekstene redegjorde han i maleriske detaljer for hvordan og hvorfor han knivdrepte sitt offer:

«Han falt forover og rullet ned trappen som en sekk poteter. Det bråkte nok til å vekke hele nabolaget (det var en bråkete ståltrapp)» (...) «Han hadde vist sin intensjon om å drepe meg, og selv om han der og da ikke lenger var en direkte trussel, følte jeg ikke at det var galt å drepe ham. Feigheten hans gjorde meg sint og jeg så ingen grunn til å la ham leve», het det i teksten, som ble skrevet i 2004.

Fikk ikke forvaring

Til tross for et åpent, glødende rasehat, voldsforherligelse og hva rettspsykiaterne kalte «mangelfullt utviklede sjelsevner», ble det ikke lagt ned påstand om forvaring for Vikernes. Årsaken er at Vikernes ikke ble dømt til såkalt «sikring», i 1994.

Sikring var hva man den gang brukte ved ekstra samfunnsfarlige tilfeller. Vikernes var en åpenbar kandidat, men under rettssaken bestemte man at man skulle komme tilbake til sikringsspørsmålet når dommen nærmet seg ferdig sonet.

Les også

Varg Vikernes er pågrepet i Frankrike. Han skal være mistenkt for planlegging av en massakre.

Dette fordi Vikernes var så ung. Dermed fantes det ingen sikringsdom som kunne gjøres om til forvaring, da forvaringsordningen ble innført noen år senere.Og forvaring kan man, i motsetning til ved sikring, ikke komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det må gjøres ved domfellelse. Dermed sto man tilbake med vanlig fengselsstraff som eneste alternativ.

Rømte fra fengselet

Vikernes rømte fra fengslet, ranet til seg et kjøretøy, og ble senere pågrepet på nytt. Til slutt slapp han likevel ut på prøve. Det skjedde våren 2009, etter 16 års soning. Siden har lite vært kjent om hans virksomhet.

Han har latt seg intervjue av Dagbladet, der han hevdet at han bodde i Telemark. I februar i år skrev han imidlertid på hjemmesiden sin at han i 2009 var blitt «tvunget ut av landet av grådige advokater». Med dette sikter han til erstatningskravet han har hengende over seg etter kirkebrannene for 20 år siden. Dette lød på 18 millioner — før rentene begynte å løpe.

Han forteller også at han i tiden som er gått siden har «sneket seg inn i landet» noen ganger for å spille inn tre album, men at musikken i hovedsak er laget i hans nye hjem i Frankrike. Ifølge folkeregisteret, er hans nye navn «Louis Cachet».

Vikernes er gift, og har flere barn.