Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte i sommer

Sommerarrangementer og økt pågang på serveringssteder gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for oppblussing av lokale utbrudd av koronaviruset.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier hun er bekymret for at koronasmitten skal blusse opp i sommer.

Det skriver FHI i sin niende risikovurdering publisert torsdag.

– Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer og på serveringssteder i sommer. Vi frykter at massesmitte kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd. Slike hendelser kan føre til forskjeller i utbredelse i landet. Som tidligere varslet er det nødvendig å følge situasjonen nøye fremover nå som vi åpner opp samfunnet, sier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Hun påpeker at selv om sannsynligheten og risiko for spredning i Norge nå vurderes som moderat, så må det planlegges for en ny, nasjonal bølge.

Mulig lavere smittespredning om sommeren

Selv om Folkehelseinstituttet frykter oppblussing av lokale utbrudd i sommer, er det mulig at sommeren medfører lavere smittespredning, slik som for andre luftveisvirus. Trolig skyldes dette at folk ikke samles så mye innendørs i de varmere månedene. En eventuell ny bølge er dermed kanskje mer sannsynlig til høsten eller vinteren, ifølge rapporten.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier det er nødvendig å følge situasjonen nøye fremover, når samfunnet nå åpnes. Bildet er tatt 6. mai, da restauranter og barer fikk starte alkoholserveringen.

Fare for sviktende oppfølging av smittevernråd

Den ferske risikovurderingen trekker frem at bare rundt 1 prosent av befolkningen i Norge ser ut til å ha vært smittet av covid-19-viruset. Det betyr at det sannsynligvis er lite immunitet i befolkningen.

I rapporten trekkes det også frem at det er en fare for at befolkningen vurderer det som mindre viktig å følge generelle smittevernråd i takt med at det meldes om stadig færre tilfeller.

– Sykdomsbyrden bæres av de eldre, men tiltakene rammer de yrkesaktive, studenter og barn. Kanskje svikter solidariteten med de eldre etter hvert, heter det i rapporten.

Grenseåpning endrer ikke smittesituasjonen

Fra 15. juni gjenåpnes grensene mellom Norge og Danmark. Regjeringen har tidligere sagt at de vil vurdere for å åpne for reisende i Norden innen 15. juni, og nærliggende land innen 20. juli.

I risikovurderingen vurderes import av smitte fra reisende fra andre land som moderat. Rapporten fastslår at det vil være liten sannsynlighet for import av smitte med reisende fra Island og Finland, noe større fra Danmark og størst fra Sverige dersom det ikke er karantene.

– Åpning for reiser til Norge fra land og områder med omtrent like god kontroll på epidemien som Norge ventes ikke å endre smittesituasjonen i Norge, heter det i rapporten.